Rejestracje samochodów ciężarowych - kwiecień 2018

Rejestracje samochodów ciężarowych - kwiecień 2018

W kwietniu 2018 r. w grupie pojazdów użytkowych pow. 3,5t. tempo wzrostu liczby rejestracji wyniosło 30,5% r/r .

Kontynuowana jest pozytywna tendencja i po jednym miesiącu wolniejszego wzrostu w marcu br. (+4,3%), ponownie odnotowaliśmy wysokie dwucyfrowego tempo – w styczniu i lutym obserwowaliśmy 26,1% i 20,3%. W ciągu ostatniego miesiąca przybyło razem 2 971 szt. nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t. To kolejny miesiąc, kiedy poziom rejestracji zbliżył się do 3 tys. wydań. Wcześniej w historii obserwowaliśmy zbliżoną sytuację zaledwie pięć razy – w poprzednim miesiącu (3 115 szt.), w marcu i grudniu ub.r. (2987 i 3087 szt.) oraz wcześniej jedynie w grudniu 2013 r. (3281 szt.) przed wejściem wymagań Euro VI dla samochodów ciężarowych. W ostatnim miesiącu pozytywnie wypadły zarówno samochody ciężarowe (+32,0%), jak i autobusy (+16,3%).

Od początku roku przybyło 10 752 nowe pojazdy i jest to więcej o 18,6% niż w tym samym czasie ub.r. W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w kwietniu br. przybyło 2 865 szt. Poziom rejestracji w tej grupie był na tyle wysoki, że tempo zmiany rok do roku osiągnęło dwucyfrowy wymiar 13,4%. W poprzednich miesiącach było ono wyraźnie niższe - w styczniu +9,9%; w lutym + 9,2% i w marcu +4,2%. W ostatnim miesiącu sprowadzono mniej pojazdów niż w marcu o 12,2% ale utrzymał się wysoki poziom przekraczający nie tylko
średniomiesięczny wynik ub.r. (2534szt.) ale również rekordowego 2016 roku (2 668 szt.). W pewnym stopniu może to być ciągle jeszcze swoiste wyrównanie odłożonych rejestracji z wcześniejszego okresu z powodu zmiany systemu obsługującego rejestracje na CEPiK 2.0. pod koniec ub.r. ale widać też, że ta część rynku rozwija się. W całej grupie wyróżniliśmy 2 546 samochodów ciężarowych (+13,6% r/r; - 13,6% m/m) i 319 autobusów (+11,5% r/r; +2szt. m/m).

Od początku roku zarejestrowano 11 406 (+8,8%) sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. i jest ich o 6,1% więcej niż nowych. W grupie samochodów ciężarowych przewaga nad rejestracjami nowych pojazdów wynosi 4,1% a w grupie autobusów 27,9%.

Pierwsze rejestracje NOWYCH samochodów ciężarowych o DMC>3,5T, udział w rynku %

Pierwsze rejestracje kwiecien

W grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. w kwietniu br. zarejestrowano 2 714 szt. Było to więcej niż rok wcześniej (+32,0%; +658 szt.) i mniej niż miesiąc wcześniej (-6,6%; -191 szt.). Ostatni miesiąc to już dziesiąty z rzędu, ze wzrostem i najlepszy kwiecień w historii. Został przekroczony ostatni rekord dla analogicznego miesiąca jeszcze z 2008 roku (2 526 szt.) o 17,6%. Rozwojowi rynku w grupie samochodów ciężarowych sprzyja nie tylko ogólnie dobra koniunktura w gospodarce, ale też dobre wyniki w transporcie i gospodarce magazynowej. Według informacji GUS przewieziono w trzech pierwszych miesiącach br. zarobkowym transportem samochodowym 65,6 mln ton ładunków tj. 16,8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem (ostatnie dane). Wzrost był nieco
bardziej dynamiczny niż przeciętnie w całym ub. r. (kiedy przewieziono 245,3 mln t ładunków , tj. o 11,9% niż w 2016r.). Potencjał przewozowy do końca marca br. zwiększył się o 8,8% podczas, gdy w całym ub. r. o 11,9%.

Rejestracje podwozi (kompletnych lub skompletowanych) wyniosły w kwietniu 2018r. 732 szt. Ostatnie rezultaty przełożyły się na wzrost o 38,4% r/r i o 15,3% m/m. Pierwsze miejsce zajęło IVECO z liczbą 166 rejestracji i wzrostem +74,7% r/r i 88,6% m/m. Drugie przypadło dla marki MAN - po wydaniu 159 podwozi po zabudowie (+69,1% r/r i -16,1% m/m), z jej logo. Trzeci był MERCEDES-BENZ - po rejestracji 126 szt. zabudowanych podwozi (+43,2% r/r; +59,5% m/m). W ostatnim miesiącu w pewnym dystansie pozostał DAF (93 szt.; +17,7% r/r; -20,5 m/m).

Rejestracje ciągników samochodowych w kwietniu nie były tak dynamiczne jak podwozi w porównaniu rok do roku ale wzrost ich też był imponujący i wyniósł 29,8%. Zarejestrowano 1982 szt., więcej o 456 szt. niż przed rokiem i mniej niż w marcu br. o 288 szt. (-12,7%). W ostatnim miesiącu najwięcej ciągników zarejestrował DAF. Dostarczył klientom 502 szt. (+42,6% r/r i +4,6% m/m). Drugie miejsce zajął MAN z liczbą 473 szt. (+107,5% r/r i +4,0% m/m) a trzecie – pierwsza przed miesiącem - SCANIA (387 szt. +9,0% r/r i -23,5% m/m). Czwarte podobnie jak miesiąc wcześniej było VOLVO po wydaniu i rejestracji 258 ciągników (+22,9%r/r; -31,2% m/m). Za nim znalazł się MERCEDES-BENZ (211 szt.;- 12,4% r/r; -19,5% m/m).
Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łącznie podwozi i ciągników) objęły w kwietniu br. 2 490 szt. Było to więcej o 32,4% niż rok wcześniej i mniej o 9,1% niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: MAN (586 szt.), DAF (574 szt.) i SCANIA (465 szt.) a za nimi VOLVO (319) i MERCEDES-BENZ (296 szt.).

W ogólnym rankingu marek od początku br. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał DAF - 2 291 szt. Jego wzrost po pierwszych czterech miesiącach, wynosi +28,9% a udział w rynku 23,2% wobec 21,4% zajmowanych w analogicznym czasie przed rokiem. Następny na liście jest teraz MAN. Osiągnął 57,6% wzrost i zarejestrował 2 112 szt. Zajmuje 21,4%
rynku. Za nim SCANIA wydała 1 822 szt. ze wzrostem 19,2% w skali roku (18,5% udz.). Następne marki w pierwszej piątce, to VOLVO i MERCEDES-BENZ, które praktycznie zrównoważyły swoje ubiegłoroczne rezultaty osiągnięte w takim samym czasie. Pierwszy zarejestrował 1 271 szt. (+0,4%) a drugi 1 171 szt. (+ 0,1%). Firmy rejestrujące na regon objęły 90,6% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 77,8% rynku wobec 75,2% ich udziału rok wcześniej. Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. po kwietniu br. w ogólnym rankingu podobnie, jak miesiąc wcześniej , pierwszy jest DAF z 27,8% wzrostem (2241 szt.; 24,4% udz.). Na drugie miejsce wysunął się MAN (1936 szt.; +60,7%; 21,1% udz.) i dopiero za nim lokuje się SCANIA (1822 szt.; +19,2%; 19,8% udz.). Dalej podobnie jak miesiąc wcześniej jest VOLVO (1269 szt.; +0,2%; 13,8%udz.) i MERCEDES-BENZ (1058 szt.; +0,3%;11,5% udz.).

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL