Wyniki badania koniunktury branży leasingowej

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej

20,9 proc. dynamika polskiej branży leasingowej po I kw. 2018r.

 

W pierwszym kwartale 2018r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, przy 20,9 proc. wzroście rynku (r/r).
Sektor leasingowy wysokie dynamiki odnotował we wszystkich grupach finansowanych aktywów tj. pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t., środków transportu ciężkiego, maszyn i innych urządzeń (w tym IT) oraz nieruchomości.   

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w pierwszych trzech miesiącach 2018r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, przy dynamice całego rynku na poziomie 20,9% (r/r). Przedsiębiorcy chętnie korzystali z leasingu i pożyczki inwestycyjnej, oferowanej przez firmy leasingowe, przy finansowaniu szerokiego spektrum aktywów: od pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony (w strukturze rynku transakcje te stanowią 46,5%) i środków transportu ciężkiego (27,1 proc. udział), poprzez maszyny i inne urządzenia w tym IT (24,7 proc. udział), aż po nieruchomości (1,1 proc. udział).  

- 20,9 proc. dynamika branży leasingowej na koniec I kwartału br. oznacza, że polscy przedsiębiorcy rozwijają inwestycje, realizowane przy udziale firm leasingowych. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku transakcje dotyczące pojazdów OSD wzrosły o 23,1 proc., transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń osiągnęły wysokie, ponad 18 proc. dynamiki, podczas gdy finansowanie nieruchomości wzrosło o 45,8 proc. To bardzo dobry wynik branży i zarazem dobra zapowiedz kolejnych miesięcy roku – powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.

Wartość nowych kontraktów polskich leasingodawców, dotyczących finansowania pojazdów lekkich w I kwartale 2018r. wyniosła 8,6 mld zł, przy 23,1 proc. dynamice (r/r) dla tego segmentu. Co istotne, udział pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, w całym w rynku leasingu wzrósł w ostatnim czasie z poziomu 43,9 proc. (na koniec III kw. 2017r.) do 46,5 proc. na koniec marca br.

W omawianym okresie polska branża leasingowa sfinansowała transakcje dotyczące maszyn i innych urządzeń (razem z IT) o łącznej wartości 4,6 mld zł, przy 18,7 proc. dynamice (r/r) tego segmentu. Znaczące wzrosty sektor leasingowy odnotował w zakresie finansowania sprzętu budowalnego (72 proc. dynamika na koniec I kw. br. r/r) czy finansowania maszyn rolniczych (26,9 proc. wzrost na koniec I kw. br. r/r).  

Od stycznia do końca marca 2018r., polscy leasingodawcy podpisali także nowe kontrakty, odnoszące się do takich aktywów jak m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego, o łącznej wartości 5 mld zł. Dynamika segmentu środków transportu ciężkiego po I kwartale br. wyniosła 18,1 proc. (r/r) i była znacząco wyższa od dynamik raportowanych na koniec września i grudnia 2017r.

Obok bardzo dobrych wyników w zakresie finansowania ruchomości, po I kwartale br. branża leasingowa zanotowała wysoki, 45,8 proc. wzrost w zakresie finansowania nieruchomości (przy wartości nowych kontraktów na poziomie 212,5 mln zł).

Związek Polskiego Leasingu kwartalnie realizuje badanie koniunktury branży leasingowej. Badanie jest przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL. Dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz trendów w kolejnym kwartale. Według badanych firm w II kwartale 2018r. poprawi się aktywność rynkowa, w zakresie liczby i wartości wpływających wniosków (78 % - łączne wskazania wzrost i istotny wzrost). 57 proc. respondentów uważa, że liczba pracowników nie zmieni się, podczas gdy 43 proc. spodziewa się wzrostu zatrudnienia i jest to dwa razy liczniejsza grupa w porównaniu do prognoz na I kw. br. Jednocześnie branża spodziewa się stabilizacji jakości portfela. Badane przez ZPL firmy, w II kw. 2018 r., oczekują wyższego poziomu finansowania we wszystkich segmentach rynku, w szczególności w rynku pojazdów lekkich oraz segmencie maszyn i innych urządzeń w tym IT.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL