Rejestracje naczep i przyczep - marzec 2018

Rejestracje naczep i przyczep - marzec 2018

W ostatnim miesiącu liczba rejestracji na rynku nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, jak to zwyczajowo bywa w marcu, zwiększyła się w porównaniu do wcześniejszych miesięcy początku roku.

Łącznie zarejestrowano 7 637 szt. czyli więcej o 31,4% niż w lutym br. Jednak wynik całej zagregowanej grupy był niższy niż rok wcześniej o 11,9% r/r. Przyczyną tej sytuacji był spadek rejestracji wśród najliczniejszych - przyczep lekkich (-28,6% r/r) do 3 643 szt.. Dynamiczne wzrosty w grupie przyczep ciężarowych (+20,0% r/r) i rolniczych (+24,2% r/r) wyhamowały spadek wszystkich rodzajów przyczep do -18,9% r/r. Przyczepy ciężarowe osiągnęły najwyższy wynik marca w ciągu ostatnich 10 lat (992 szt.). Rolnicze mimo najwyższego rezultatu (442 szt.) osiągniętego w analogicznym miesiącu od 2016 roku, ciągle są daleko od rekordowego dla nich poziomu w tej części roku z lat 2012-2013 (643 szt.). Natomiast rejestracje wszystkich naczep w ostatnim miesiącu były wyższe o 7,6% i wyniosły 2 462 szt.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyły w marcu br. 2 742 pojazdy. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 9,3% rok do roku i wyższy o 22,6% w porównaniu miesiąc do miesiąca. Jednocześnie był to najwyższy wynik marca w tej grupie pojazdów w obserwacjach od 2009r. Od początku roku zarejestrowano łącznie 19 340 przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Przewaga nad analogicznym okresem ub.r. wynosi po marcu 4,1%. Rejestracje przyczep zwiększyły się o 3,5% a naczep o 5,6%. Grupa ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 6 875 szt. i wzrost 9,2% w skali roku.

Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t
W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t rejestracje w marcu br. wyznaczyły nowy nie osiągany wcześniej poziom. Rezultat ostatniego miesiąca - 2 742 szt. zbliżył się do 3 tys. szt.. Dotychczasowy miesięczny rekord - 2 509 szt. z marca ub.r. został przekroczony teraz o 9,3% (+233 szt.). Wynik ostatniego miesiąca były też wyższy niż miesiąc wcześniej o 22,6% (+506 szt.). Dalsza część roku pokaże czy obecne wysokie rejestracje, to tylko swoiste wyrównanie spowolnionych rejestracji z przełomu 2018 i 2017 roku a związanych z trudnościami wywołanymi wdrażaniem CEPiKu 2.0, a w jakiej części są odzwierciedleniem dobrej koniunktury gospodarczej i pozytywnych nastrojów przedsiębiorców. Rozwój rynku naczep sygnalizują też wcześniejsze rejestracje ciągników samochodowych, które w pierwszym kwartale br. osiągnęły 5,6 tys. szt. i były wyższe w skali roku o 11%. Zapowiada to podtrzymanie dobrej koniunktury na rynku naczep ciężarowych.

Od początku roku w podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 6 875 pojazdów, jest to więcej o 9,2% (+579 szt.) niż w analogicznym okresie przed rokiem. W rankingu marek na pierwszym miejscu po pierwszym kwartale br. niezachwianie jest SCHMITZ CARGOBULL, który wydał 1549 szt., praktycznie tyle samo pojazdów co w takim samym czasie w 2017r. (1547szt.). Na drugim miejscu jest KRONE (1210 szt.) - ze stratą w skali roku (-10,2%). Na trzeciej pozycji
jest również niezagrożony - WIELTON. Wydał 1044 nowe pojazdy i poniósł stratę -2,0%. Za nimi kolejne marki odnotowały zwiększenie wydań. KOEGEL - dostarczył klientom 550 pojazdów i osiągnął wzrost +5,2%. Za nim na piątym miejscu KAESSBOHRER ze skromniejszym wynikiem – 317 szt. ale wyższym wzrostem (+65,1%).

Z rejestracją czasową od stycznia br. do marca pozostało w polskich rejestrach na koniec miesięcy 816 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli więcej o226 sztuk (+38,3%) niż rok wcześniej. Pojazdy te mogły być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był WIELTON - 551 szt., następnie BODEX – 70 szt., MEGA – 41szt i SCHMITZ CARGOBULL – 37 szt.

rejestracje naczepy marzec 2018

Od stycznia do marca 2018 roku zarejestrowano 6179 naczepy o DMC pow. 3,5t. o 337 (+5,8%) więcej niż w analogicznym czasie w 2017 roku. Największą grupę wśród nich stanowiły, bez zmiany, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowoplandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przybyło ich razem 3647 szt. (-128 szt.; - 3,4%). Ich udział w tej części rynku wyniósł 59,0%. Na drugim miejscu również bez zmiany są wywrotki, których przybyło 1072 (+28,7%). Zajęły 17,4% tej części rynku a 13,2% przypadło na trzecim miejscu furgonom (813 szt.; +18,0%). Wyróżniono wśród nich 643 (+11,4%) chłodnie i 158 (+50,5%) furgonów uniwersalnych oraz 12 izoterm. Natomiast cystern w grupie naczep o DMC pow. 3,5t zarejestrowano od początku br. 135 szt. (+0,0%). Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t, których od początku 2018r. odnotowano 696 szt., więcej o 242 sztuki (+53,3%) niż przed rokiem. Zasadniczą część stanowią przyczepy kurtynowe i skrzyniowe, których przybyło 485 szt. i jest ich więcej o 81,0% niż rok wcześniej (+217szt). Zarejestrowano też m.in. 30 cystern, 26 przyczep kłonicowych oraz 9 przyczep niskopodwoziowych i 8 furgonów oraz 5 wywrotek. Wśród furgonów znalazły się 4 izotermy i 2 chłodnie.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL