Rejestracje samochodów ciężarowych w marcu 2018

Rejestracje samochodów ciężarowych w marcu 2018

W marcu 2018 r. w grupie pojazdów użytkowych pow. 3,5t. tempo wzrostu liczby rejestracji obniżyło się do 4,3% r/r podczas, gdy w styczniu i lutym obserwowaliśmy 26,1% i 20,3%.

Można jednak podtrzymać opinię, że kontynuowana jest pozytywna tendencja. W ciągu ostatniego miesiąca przybyło 3115 nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t. Tak wysoki poziom zbliżony lub przekraczający 3 tys. szt. w ciągu jednego miesiąca, obserwowaliśmy w historii zaledwie cztery razy - w marcu i grudniu ub.r. (2987 i 3087 szt.) oraz wcześniej jedynie w grudniu 2013 r. (3281 szt.) przed wejściem wymagań Euro VI dla samochodów ciężarowych. W ostatnim miesiącu pozytywnie wypadły zarówno samochody ciężarowe +8,9%, jak i mimo spadku (-34,2%) autobusy, które przekroczyły średniomiesięczny poziom z ub.r. 
Od początku roku przybyło 7 783 nowe pojazdy i jest to więcej o 14,6% niż w tym samym czasie ub.r. W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w marcu br. przybyło 3264 szt. Tempo zmiany rok do roku, było o połowę punktów procentowych niższe niż w styczniu i lutym br. Wzrost wyniósł 4,2%. Zarejestrowanych samochodów w tej grupie było więcej niż w lutym br. o 19,8%. Osiągnięty poziom nie tylko znacznie przekroczył średniomiesięczny wynik ub.r. (2534szt.) ale również poziom 3 tys. szt., co dotychczas zdarzyło się dopiero trzeci raz w 10. letniej historii. W pewnym stopniu może to być ciągle jeszcze swoiste wyrównanie odłożonych rejestracji z wcześniejszego okresu z powodu zmiany systemu obsługującego rejestracje na CEPiK 2.0. pod koniec ub.r. W całej grupie wyróżniliśmy 2 947 samochodów ciężarowych (+5,5% r/r; +18,5% m/m) i 317 autobusów (-6,8% r/r; +33,2% m/m).
Od początku roku zarejestrowano 8 541 (+7,4%) sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. i jest ich o 9,7% więcej niż nowych. W grupie samochodów ciężarowych przewaga nad rejestracjami nowych pojazdów wynosi 8% a w grupie autobusów 29,5%.

rejestracje ciężarowe marzec18

W grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. w marcu br. zarejestrowano 2 905 szt. Było to więcej niż rok wcześniej (+8,9%; +237 szt.) i więcej niż miesiąc wcześniej (+21,8%; +519 szt.). Ostatni miesiąc to już dziewiąty z rzędu, ze wzrostem. Rozwojowi rynku w grupie samochodów ciężarowych sprzyja nie tylko ogólnie dobra koniunktura w gospodarce ale też dobre wyniki w transporcie i gospodarce magazynowej. Według informacji GUS przewieziono w dwóch pierwszych miesiącach br. zarobkowym transportem samochodowym 41,6 mln ton ładunków tj. 14,8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem (ostatnie dane). Wzrost był nieco bardziej dynamiczny niż przeciętnie w całym ub. r. (kiedy przewieziono 245,3 mln t ładunków , tj. o 11,9% niż w 2016r.). Potencjał przewozowy do końca lutego br. zwiększył się o 7% podczas gdy w całym ub. r. o 11,9%.
W marcu 2018r. rejestracje podwozi (kompletnych lub skompletowanych) wyniosły 635 szt. Ostatnie rezultaty przełożyły się na wzrost o 3,8% r/r i o 30,4% m/m. Pierwsze miejsce zajął MAN z liczbą 137 rejestracji i wzrostem +16,1% r/r i 39,8% m/m. Drugie przypadło dla marki DAF po wydaniu 117 szt.
(+148,9% r/r i -12,7% m/m). Trzecia była SCANIA po rejestracji 96 szt. zabudowanych podwozi (+14,3% r/r; +104,3% m/m) a tuż za nią VOLVO (95 szt.; -3,1% r/r; +239,3 m/m). Natomiast rejestracje ciągników samochodowych w marcu były bardziej dynamiczne niż podwozi w porównaniu rok do roku. Zarejestrowano ich 2270, więcej o 10,4% (+714 szt.). Przybyło ich też więcej niż w lutym br. (+19,5%). W ostatnim miesiącu najwięcej ciągników zarejestrowała SCANIA. Dostarczyła klientom 506 szt. (+32,5% r/r i +38,6% m/m). Drugie miejsce zajął DAF z liczbą 480 szt. (-1,2% r/r i -5,1% m/m) a trzecie MAN (456 szt. +48,2% r/r i +9,9% m/m). Czwarte podobnie jak miesiąc wcześniej było VOLVO po wydaniu i rejestracji 375 ciągników (+5,0%r/r; +48,2% m/m). Za nim znalazł się MERCEDES-BENZ (262 szt.;-10,0% r/r; +33,0% m/m). Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. objęły w marcu br. 2 738 szt. Było to więcej o 12,0% niż rok wcześniej i więcej 21,0% niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: SCANIA (602 szt.), DAF (591 szt.) i MAN (540 szt.) a za nimi VOLVO (470) i MERCEDES-BENZ (319 szt.).

Od początku roku zarejestrowano 7 156 samochodów ciężarowych pow. 3,5t i skumulowany wzrost wyniósł 14,7% w skali roku. W całej grupie znalazło się 5583 ciągniki i ich liczebność wzmocniła się w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 533 szt. (+10,6%). Najwięcej ciągników od początku roku wydał DAF (1384; +12,5%). Za nim dzięki dobrym wynikom w ostatnim miesiącu znalazła się SCANIA (1160; +25,1%) a następnie MAN (1138; +40,7%). W tym samym czasie przybyły 1573 kompletne lub skompletowane podwozia (+32,2%; +383 szt.). Wśród nich przoduje MAN (342), który przed rokiem był trzeci. Za nim DAF (312; +169%), który zdecydowanie lepiej zaczął br. w tej grupie niż ubiegły. Wtedy był szósty. Trzecią pozycję zajmuje teraz IVECO (245) a czwartą MERCEDES-BENZ (219).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku br. najwięcej pojazdów wydał DAF 1696 szt. Jego wzrost po pierwszym kwartale, wynosi +26,0% a udział w rynku 23,7% wobec 21,6% zajmowanych w analogicznym czasie przed rokiem. Następny na liście jest teraz MAN. Osiągnął 45,6% wzrost. Zarejestrował 1482 szt. i zajmuje 20,7% rynku. Za nim SCANIA wydała 1357 szt. ze wzrostem 24,2% w skali roku (19,0% udz.). Następne marki w pierwszej piątce - VOLVO i MERCEDES-BENZ odnotowały spadek rezultatów . Pierwszy o 3,9% a drugi o 0,8%. Wydały do końca pierwszego kwartału odpowiednio 951 i 834 szt.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL