Analogowy zamiast cyfrowego

Analogowy zamiast cyfrowego

Przeładowana wywrotka z niewłaściwym tachografem

 

Przeładowaną o 5,3 tony ciężarówkę z piaskiem, w której był zamontowany analogowy tachograf zamiast wymaganego cyfrowego, zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej mazowieccy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

W czwartek rano, 12 kwietnia 2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu patrolowali ulice tego miasta nieoznakowanym radiowozem, zwracając uwagę m.in. na wywrotki przewożące ładunki sypkie bez odpowiedniego zabezpieczenia plandeką. Jeden z takich pojazdów zatrzymali do kontroli na ul. Czarnieckiego, stanowiącej miejski fragment drogi krajowej nr 7. Trzyosiową ciężarówką, należącą do radomskiego przedsiębiorcy, wykonywano transport piasku bez zabezpieczenia ładunku plandeką znajdującą się na pojeździe.

Po wstępnych oględzinach wywrotki inspektorzy nabrali podejrzeń, że mogła zostać przekroczona jej dopuszczalna masa całkowita i naciski na osie. W związku z tym skierowali pojazd na pobliski punkt kontrolny przy ul. NSZZ Solidarność. Ważenie ciężarówki szybko potwierdziło przypuszczenia doświadczonych inspektorów. Rzeczywista masa całkowita pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 ton wynosiła 31,3 tony. Został on zatem przeładowany o 5,3 tony. Podczas ważenia stwierdzono również przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej.

Dalsza kontrola okazanych dokumentów i pojazdu wykazała kolejne naruszenie. Okazało się bowiem, że ciężarówka ta powinna być już wyposażona w tachograf cyfrowy. Tymczasem kierowca rejestrował swoje aktywności na urządzeniu analogowym.

Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały wszczęciem wobec przewoźnika dwóch postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych w kwotach 15 000 złotych oraz 3 000 zł (łącznie 18 000 złotych). Natomiast kierowca został ukarany mandatem za przewożenie ładunku sypkiego bez właściwego zabezpieczenia. Inspektorzy zakazali mu dalszej jazdy do czasu usunięcia nadmiaru ładunku na inny pojazd. Ponadto będzie musiał wymienić tachograf analogowy na cyfrowy.

Co ciekawe, zaledwie dwa dni wcześniej inspektorzy skontrolowali inną wywrotkę należącą do tego samego przedsiębiorcy. Wówczas powód do zatrzymania był ten sam - niezabezpieczenie ładunku sypkiego plandeką oraz podejrzenie przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku na osie. Ważenie pojazdu potwierdziło podejrzenie inspektorów. Jednak ciężarówka była przeładowana tylko nieznacznie. Znajdował się w niej też tachograf analogowy, zamiast wymaganego cyfrowego dla tego pojazdu. Kontrola ta zakończyła się wszczęciem dwóch postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorcy w sprawie nałożenia kar pieniężnych w wysokości 3 000 zł i 500 zł. Natomiast kierowcę ukarano mandatem za niezabezpieczenie ładunku sypkiego.
Źródło: GITD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL