Niemieckie sądy

Niemieckie sądy

MiLoG narusza swobodę świadczenia usług

Stosowanie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej w stosunku do firm przewozowych spoza RFN byłoby naruszeniem traktatowej swobody świadczenia usług – orzekł jeden z niemieckich sądów rejonowych, co potwierdził właśnie Sąd Krajowy w Ansbach.

Stosowanie niemieckiej płacy minimalnej w stosunku do podmiotów spoza RFN jest sprzeczne z prawem unijnym. Nawet w przypadku kabotażu - uznał tak Sąd Rejonowy w Weißenburgu. Chodzi o dwa orzeczenia zapadłe na kanwie sporu dwóch polskich firm transportowych z niemieckim zleceniodawcą.

Niemiecka firma nie chciała zapłacić za przewóz kabotażowy, dopóki usługodawca nie wykaże, że kierowcom za czas pracy na terenie Niemiec wypłacane jest wynagrodzenie na podstawie tzw. ustawy MiLoG. Formularz zlecenia zawierał bowiem klauzulę, iż dochowanie przez przewoźnika jako pracodawcy tych regulacji jest warunkiem ważności umowy.
 

Źródło: ZMPD

Wyszukiwarka

Informacje