Samochody ciężarowe - rejestracje w lutym 2018

Samochody ciężarowe - rejestracje w lutym 2018

W lutym 2018 r. w grupie pojazdów użytkowych pow. 3,5t. kontynuowana był pozytywna tendencja.

Nowe rejestracje zamknęły się na wysokim poziomie - 2 615 szt. Ostatnio podobnie korzystna sytuacja w analogicznym miesiącu, miała miejsce w 2008 roku, kiedy przybyło 2 273 szt.Teraz rejestracje były wyższe o 27,4% niż w styczniu br. i wyższe niż rok wcześniej o 20,3%. W rejestracjach w ostatnim miesiącu pozytywnie wypadły zarówno samochody ciężarowe +16,5%, jak iautobusy +81,7%.Od początku roku przybyło 4 668 nowych pojazdów i jest to więcej o 22,8% niż w tym samym czasieub.r.

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w lutym br. przybyło 2 723 szt. Wzrost rok do roku był zbliżony do obserwowanego miesiąc wcześniej i wyniósł 9,1%. Było to również więcej niż w styczniu br. o 6,7%. Osiągnięty poziom przekroczył podobnie jak to było w styczniu średniomiesięczny wynik ub.r. co dotychczas nie zdarzało się często. W pewnym stopniu może to być ciągle jeszcze swoiste wyrównanie odłożonych rejestracji z wcześniejszego okresu z powodu zmiany systemu obsługującego rejestracje na CEPiK 2.0. W całej grupie
wyróżniliśmy 2 485 samochodów ciężarowych (+9,0% r/r; 8,2% m/m) i 238 autobusów (10,2% r/r; -7,4% m/m). Od początku roku zarejestrowano 5 276 (+9,5%) sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. jest ich o 13% więcej niż nowych.

Nowe samochody ciężarowe powyżej 3,5t
W grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. w lutym br. zarejestrowano 2 386 szt. Było to więcej niż rok wcześniej (+16,5%; +338 szt.) i więcej niż miesiąc wcześniej (+27,9%; +521 szt.). Ostatni miesiąc to już ósmy z rzędu, ze wzrostem. Rozwojowi rynku w grupie samochodów ciężarowych będzie sprzyjać nie tylko ogólnie dobra koniunktura w gospodarce ale też dobre wyniki w transporcie i gospodarce magazynowej. Według informacji GUS przewieziono w styczniu br. zarobkowym transportem samochodowym 46,8 mln ton ładunków tj. 16,1% więcej niż przed rokiem (ostatnie dane). Wzrost był nieco bardziej dynamiczny niż przeciętnie w całym ub. r. (kiedy przewieziono 245,3 mln t ładunków , tj. o 11,9% niż w 2016r.). Potencjał przewozowy w styczniu zwiększył się o 1,6% podczas gdy w całym ub. r. o 11,9%.

rejestracje ciezarowe luty 2018

W lutym 2018r. rejestracje podwozi (kompletnych lub skompletowanych) wyniosły 487 szt. Ostatnie rezultaty przełożyły się na wzrost o 50,8% r/r i wzrost o 8,0% m/m. Pierwsze miejsce zajął DAF z liczbą 134 rejestracji i dynamicznym wzrostem (+318,8% r/r i 119,7% m/m). Drugie zajął MAN z liczbą 98 szt. (+151,3% r/r i -8,4% m/m). Trzecie było IVECO po rejestracji 80 szt. zabudowanych podwozi (+12,7% r/r; +3,9% m/m). Natomiast ciągniki samochodowe podciągnęły wyniki w lutym w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Zarejestrowano ich 1 899, więcej o 485 szt. (+10,1% r/r i +34,3% m/m). W ostatnim miesiącu podobnie jak miesiąc wcześniej najwięcej ciągników zarejestrował DAF, które wydał 506 szt., przełożyło się to na wzrost o 29,4% r/r i wzrost o 27,1% m/m. Drugie miejsce zajął MAN z liczbą 414 szt. (+50,5% r/r i +53,9% m/m) a trzecie SCANIA (365 szt. +6,7% r/r i +26,3% m/m). Czwarte było VOLVO po wydaniu i rejestracji 253 ciągników (-13,7%r/r; +65,4% m/m). Za nim znalazł się MERCEDES-BENZ (197 szt.;-3,0% r/r; +27,9% m/m). Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. objęły w lutym br. 2 263 szt. Było to więcej o 16,3% niż rok wcześniej i więcej 32,8% niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: DAF (628 szt.), MAN (478 szt.) i SCANIA (412 szt.) a za nimi VOLVO (280) i MERCEDES-BENZ (246 szt.).

Od początku roku zarejestrowano 4 251 samochodów ciężarowych pow. 3,5t i skumulowany wzrost wyniósł 19,0% w skali roku. W całej grupie znalazło się 3 313 ciągników i ich liczebność wzmocniła się w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 319 szt. (+10,7%). Na czele jest DAF (904) za nim MAN (683) i SCANIA (654). W tym samym czasie przybyło 938 kompletnych lub skompletowanych
podwozi (+62,3%; +360 szt.). Wśród nich przoduje MAN (205) za nim DAF (195) i IVECO (157). W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku br.
najwięcej pojazdów wydał DAF 1 099 szt. Jego wzrost wynosi +35,2% a udział w rynku 25,9% wobec 22,8% zajmowanych w analogicznym czasie przed rokiem. Następny na liście jest teraz MAN. Osiągnął 49,9% wzrost. Zarejestrował 889 szt. i zajmuje 20,9% rynku. Za nim SCANIA wydała 755 szt. (+20,4%; +17,8% udz.). Przyrost rejestracji o 20,8%, w pierwszej piątce marek wykazał jeszcze MERCEDES-BENZ (493 szt.; 11,6% udz.). Pierwszy ze spadkiem piąte miejsce zajmuje VOLVO (481 szt.; -10,1%). Firmy rejestrujące na regon objęły 90,3% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 76,6% rynku wobec ich udziału rok wcześniej 76,0%. Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. po lutym br. w ogólnym rankingu podobnie jak miesiąc wcześniej – pierwszy jest DAF z 34,3% wzrostem (1 076 szt.; 27,1% udz.). Na drugie wysunął się dynamicznie MAN (812 szt; +43,7%; 20,5% udz.) a SCANIA (755 szt.; 19,0% udz.; +20,4%) jest trzecia. Dalej VOLVO ze spadkiem ( 480 szt; 12,1%udz.; -10,3%) i MERCEDES (443 szt; 11,2% udz.; +18,8%;).

 

PZPM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL