Trampoliny dla młodych talentów

Trampoliny dla młodych talentów

Współpraca z młodymi talentami przynosi korzyści


FM Logistic co roku podejmuje wiele inicjatyw w zakresie współpracy ze środowiskami akademickimi, dzięki którym prezentuje wiedzę z zakresu logistyki absolwentom szkół i uczelni oraz potencjalnym kandydatom do pracy w oddziałach firmy. Różnorodność form współpracy i atrakcyjne treści sprawiły, że w ostatnich dwóch latach FM Logistic otrzymał wiele certyfikatów i wyróżnień za politykę dotyczącą młodych talentów.

Są nimi certyfikaty: Top Employer (Najlepszy Pracodawca) i Happy at Work for Starters (Nowozatrudniony Zadowolony w Pracy) we Francji, Przyjazny Pracodawca w Polsce, Najbardziej Atrakcyjny Pracodawca 2017 we Francji i Rosji, a także Happy Trainess (Zadowolony Praktykant). Wszystkie te wyróżnienia podkreślają skuteczność działań firmy w dziedzinie rozwoju, które obejmują pokolenie Milenijne.

W Polsce FM Logistic jest uznanym mecenasem i formalnym partnerem licznych studenckich inicjatyw naukowych, jest sponsorem kilku konferencji organizowanych przez studenckie logistyczne koła naukowe wiodących szkól wyższych. W kalendarzu stałych, corocznych wydarzeń znajdują się: „Warszawskie Dni Logistyki” (SGGW); Konferencja „Logistyka a Bezpieczeństwo” (Akademia Sztuki Wojennej) i Konferencja „Forum Młodej Logistyki” (Politechnika Warszawska).

Podczas tych wydarzeń eksperci firmy uczestniczą w panelach dyskusyjnych oraz prezentują wybrane treści. Praktyczna wiedza podana w innowacyjnej formie to znak firmowy warsztatów kierowanych do studentów kilku wiodących uczelni z Warszawy, Łodzi, Poznania, Śląska.
Od 2015 roku FM Logistic prowadzi unikatowy wśród firm logistycznych program współpracy ze środowiskiem akademickim pod nazwą „Ambasador FM”. Podobną różnorodność i intensywność form współpracy kierowana jest do środowiska partnerskich szkół średnich o profilu logistycznym (konkursy wiedzy, tematyczne warsztaty dla szkół partnerskich, program „Ambasador FM” w szkołach średnich, „Dni Otwarte” na platformach logistycznych). Wielu utalentowanych studentów i absolwentów ma mozliwośc odbycia w firmie staży oraz wziąć udział w międzynarodowych programach rozwojowych jak np. Future Moves Program (Program Przyszłej Kariery).

Programy dla absolwentów rozwijają lojalność u młodych ludzi o dużym potencjale i są uważane za prawdziwe akceleratory kariery. Program Future Moves Program został uruchomiony pod koniec 2017 roku. Jest to międzynarodowy program otwarty dla około piętnastu młodych absolwentów, którzy mają możliwość odkrycia trzech różnych stanowisk w ciągu dwóch lat. Celem jest wyszkolenie przyszłych menedżerów wysokiego szczebla przez umożliwienie im dostępu do programów doskonalenia i szkoleń dostosowanych do ich profilu.

Pierwszy konkurs studencki FM Logistic, Faster Mind Challenge, został zaingurowany w 2016 roku. Studenci ze szkół biznesu, szkół technicznych i uniwersytetów mieli za zadanie opracować innowacyjne rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z łańcuchem dostaw. W 2017 odbyła się druga edycja konkursu, w której wzięło udział prawie 600 studentów z 4 krajów: Francji, Hiszpanii, Polski i Rosji.

Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, od września 2016 roku do września 2017 roku FM Logistic przeprowadził ponad 70 różnego rodzaju inicjatyw uniwersyteckich we Francji. Aby zwiększyć swoją rozpoznawalność, Grupa uczestniczyła m.in. w około piętnastu forach zatrudnienia w szkołach biznesowych (np. NEOMA, Skema, Kedge, EM Strasbourg i Grenoble) oraz w szkołach inżynierskich (np. NP. Grenoble, UTC), a także w bardziej ogólnych forach dla studentów z różnych uniwersytetów (Est-Horizon, Trium).

Grupa organizuje również spotkania z jej pracownikami w ramach zajęć studenckich i uczestniczy w konferencjach, jak miało to miejsce w przypadku IESEG, Ecole des Ponts Paris Tech, University of Paris-Dauphine. FM Logistic aktywnie bierze udział w konkretnych wydarzeniach w szkołach, takich jak ESSEC podczas Tygodnia Cyfrowego (konkurs międzylaboratoryjny dotyczący zagadnień cyfrowych) oraz w swoim projekcie Go Pro (student spędza tydzień z kierownikiem FM Logistic biorąc udział w jego codziennych zajęciach), w EM Grenoble z programem Ambasador (studenci przedstawiają swoich pracodawców w szkole). Celem wszystkich tych projektów jest przedstawienie studentom zagadnień związanych ze spedycją i promowanie możliwości zatrudnienia w Grupie.

Dzięki platformom logistycznym w 14 krajach na całym świecie, FM Logistic wzmacnia relacje z uniwersytetami poza granicami Francji. We Włoszech Grupa uczestniczyła w forach pracy w Ecole Polytechnique i Bocconi University w Mediolanie. W Hiszpanii kilka wykładów zostało wygłoszonych przez pracowników firmy na uniwersytetach w Barcelonie i A Coruna. W Rosji zorganizowano wiele forów pracy i nawiązano współpracę partnerską z uniwersytetami specjalizującymi się w logistyce, a także zaplanowano wizyty studentów na terenie platform.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL