Płaca minimalna na świecie - zmiany

Płaca minimalna na świecie - zmiany

Przepisy o delegowaniu i płacy minimalnej

 

CZECHY
Wydział Konsularny Ambasady RP w Pradze odpowiadając na pytanie o obowiązek posiadania przez kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Czech umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski, na podstawie stanowiska czeskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych oraz obowiązujących przepisów, wyjaśnia: istnieje wymóg posiadania przez kierowcę dokonującego przewozu na terytorium Czech umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski wymóg posiadania przez pracownika umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski wypływa z transpozycji do czeskiego systemu prawnego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) ; wymóg posiadania przez pracownika umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski dotyczy jedynie pracowników delegowanych. Definicja pracownika delegowanego znajduje się w DYREKTYWIE 96/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług .

Jednym z kryteriów określonym w artykule 3 pkt. 3 jest delegowanie przez przedsiębiorstwo delegujące pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium Państwa Członkowskiego, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług, działającym w danym Państwie Członkowskim. W przypadku przewozów tranzytowych ten warunek zazwyczaj nie jest spełniony co oznacza, że kierowca dokonujący jedynie przewozu tranzytowego przez teren Republiki Czeskiej nie musi posiadać umowy o pracę na język czeski. Jednocześnie możne dojść do sytuacji, gdy przewóz tranzytem przez terytorium Czech (np. z Polski do Niemiec) jest prowadzony na zlecenie czeskiego przedsiębiorstwa. W takim przypadku przepisy dotyczące wymogu posiadania przez pracownika umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski miałyby zastosowanie.

AUSTRIA
Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Austrii obowiązuje nowy traktat związkowy, który ma zastosowanie do kierowców prowadzących pojazdy zarówno do 3,5 t, jak również ponad 3,5 t. Wprowadzenie jednego traktatu ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom transportowym prawidłowego zakwalifikowania kierowcy do danej stawki godzinowej. Wynagrodzenie kierowców na terenie Austrii wzrosło o 2,7%..

SZWAJCARIA
Kanton Ticino  we włoskojęzycznej części Szwajcarii chce wprowadzić ustawowo płacę minimalną. Plan ten będzie miał wpływ na firmy transportowe  i logistyczne, które w tym rejonie zatrudniają  sporą liczbę zagranicznych pracowników z Włoch często za bardzo niskim wynagrodzeniem. Liczni operatorzy transportowi i logistyczni wprowadzili ostatnio wspólny kontrakt dotyczący zatrudnienia (CLC), ale wg. programu nadanego przez telewizję  Ticino RSI  dumping cenowy   w logistyce nadal istnieje i niektóre firmy płacą mniej niż CHF 3000 na miesiąc. Zrzeszenie spedytorów Ticino Atis jest  zdeterminowany wprowadzić kontrakt CLC w kantonie Ticino wierząc, że stanie się on obowiązkowy.  
Źródło: PSPD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL