Zamknięte biura

Zamknięte biura

Węgry - zmiana w odniesieniu do przewozów nienormatywnych

 

Węgierskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (MKFE), że od  20 października 2017 roku uległy zmianie przepisy dotyczące zasad wykonywania przewozów nienormatywnych.  Z dniem 4 grudnia 2017 roku na przejściach granicznych Rajka oraz Hegyeshalom zostały zamknięte biura, gdzie wcześniej ,,na miejscu” można było wykupić odpowiednie zezwolenie. Uprawnionym organem do wydawania tych zezwoleń pozostaje nadal urząd:
Magyar Közút Zrt., Útvonalengedélyezési osztály (Authorisation Department), Fényes Elek u. 7-13., 1024 Budapest.

Została uruchomiona nowa strona internetowa zawierająca informacje dotyczące uzyskiwania tych zezwoleń, ale niestety jest ona dostępna jedynie w języku węgierskim – ma być wkrótce przetłumaczona na język angielski i niemiecki.

Złożenie wniosku o zezwolenie odbywa się elektronicznie, wymagana jest rejestracja:https://uvreoffice.kozut.hu/uvr-eoffice-web/login

Dostępna jest również lista firm-agentów, którzy mogą pośredniczyć w uzyskaniu zezwoleń na przewozy nienormatywne. Można je znaleźć na stronie:http://internet.kozut.hu/utvonalengedelyezes/Lapok/speditorok.aspx
Źródło: PISiL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL