Kontrole WITD

Kontrole WITD

Alkohol wagi ciężkiej

W godzinach porannych 21 listopada 2017 r. na ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (droga krajowa nr 35), Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z kłodzkiego oddziału WITD we Wrocławiu zatrzymali do kontroli samochód dostawczy, którym przewożono alkohole. W trakcie kontroli poddano pojazd ważeniu w wyniku czego ustalono, iż masa rzeczywista pojazdu wynosi 6460 kg zamiast dopuszczalnych 3500 kg a zatem przekroczona została dopuszczalna masa całkowita pojazdu o 2960 kg (o 84%).

Podczas kontroli kierowca nie okazał dowodu rejestracyjnego pojazdu a przewożony ładunek nie był zabezpieczony przed położeniem. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami ukarano kierującego mandatem karnym oraz nakazano doprowadzenie pojazdu do stanu normatywnego.

Przekroczenie dopuszczalnej ładowności oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest także objawem nieuczciwej konkurencji. Z praktyki Inspekcji Transportu Drogowego wynika, iż określona w dowodzie rejestracyjnym dopuszczalna masa całkowita pojazdu jest częstokroć przekraczana, niejednokrotnie w sposób rażący. Wynika to z faktu, iż podmioty wykonujące przewóz drogowy chcą przewieźć jak największe ilości ładunku z obejściem przepisów m. in. o stosowaniu urządzeń rejestrujących (tachografów), czasu pracy kierowców, uiszczania elektronicznej opłaty drogowej oraz obowiązku posiadania licencji czy też kierowania kierowców na badania lekarskie, psychologiczne oraz szkolenia. Właśnie takie działania stanowią nieuczciwą konkurencję wobec przewoźników wykonujących przewozy drogowe pojazdami lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3500 kg albowiem ci ostatni ponoszą znaczne koszty prowadzonej przez siebie działalności, chcąc sprostać wymaganiom nałożonym przez obowiązujące w tym zakresie regulacje.
Źródło: WITD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL