Czy wyeliminują nieuczciwe podmioty?

Czy wyeliminują nieuczciwe podmioty?

Już niebawem ruszy centralny rejestr przewoźników i firm transportowych

Z końcem listopada winien wystartować Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) w postaci wykazu przedsiębiorców, którzy uzyskali pozwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, rejestru poważnych naruszeń, które mogą występować podczas świadczenia przewozów oraz  ewidencji osób zarządzających przedsiębiorstwem, które utraciły tzw. dobrą reputację, czyli zdolność  do kierowania przedsiębiorstwem transportowym. Analogiczne rejestry działają już w innych krajach Unii Europejskiej, tworząc centralną, ogólnoeuropejską bazę European Register of Road Transport Undertakings (ERRU), której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wyeliminowanie z branży transportowej nieuczciwych podmiotów. Każdy klient korzystający z usług firmy przewozowej uzyska możliwość  zweryfikowania jej danych w KREPTD.

Najpoważniejsze naruszenia w transporcie międzynarodowym i krajowym dotyczą np. braku zainstalowanych tachografów w pojeździe, używania dwóch kart kierowców czy przekroczenia jazdy dziennej – co oznacza czas pracy w ujęciu dziennym przekroczony o 50%. albo czas jazdy tygodniowej przekroczony o 25%. Skutkują one automatycznie wszczęciem procedury o cofnięcie dobrej reputacji, a to z kolei wiąże się potem z brakiem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Część danych zawartych w rejestrze będzie jawna i publicznie dostępna na stronie internetowej (m.in.: adres i siedziba przedsiębiorcy, NIP, REGON, rodzaj posiadanego zezwolenia oraz informacje o objętych nim pojazdach). Pozostałe będą udostępniane na wniosek upoważnionych organów, które sprawują nadzór nad transportem drogowym, oraz podmioty, które uczestniczą w wydawaniu pozwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy drogowego. GITD i resort infrastruktury natomiast  uzyskają informacje, które posłużą do analiz tendencji w transporcie drogowym.

W przyszłości rejestr KREPTD ma zostać połączony również z innymi rejestrami państwowymi, takimi jak np. CEIDG, KRS czy baza REGON.  
Źródło: PISiL

Przeczytaj też:
Serwis Scania w Radomiu zmienił siedzibę

Właścicielem serwisu Scania jest firma DUNCAN Sp. z o.o. Serwis Scania mieści się przy DK nr 7.

Przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt ustawy o tachografach

Czarny scenariusz

Zmiany po Brexicie

Preludium do tachografu inteligentnego

Nowy tachograf DTCO 3.0 Continental VDO

Kierowco, pamiętaj o zmianie czasu

Zmiana czasu z letniego na zimowy dla większości z nas kojarzy się z miłym bonusem w postaci jednej godziny snu więcej. Ale czy dla każdego?

Nieprzestrzeganie unijnych przepisów

Wielka Brytania kolejnym krajem, który wprowadza kary

Wykrywanie manipulacji w tachografach

Polscy szkoleniowcy na międzynarodowym sympozjum transportowym

Zmiana ustawy o tachografach
W dniu 14.04.2017 został opublikowany projekt ustawy o tachografach Awaria kart do tachografów

Jak sobie z tym radzić?

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL