Brak egzekwowania przepisów

Brak egzekwowania przepisów

Przepisy o delegowaniu i płacy minimalnej

 

Władze Republiki Czech wykazały, że przewoźnicy z Europy Zachodniej nie przestrzegają zasad Dyrektywy o delegowaniu pracowników. Czeskie przepisy dotyczące delegowania pracowników wprowadzone w kwietniu br. ustawą nr 93/2017  stanowiącą transpozycję Dyrektywy mają również zastosowanie w sektorze transportu. Najważniejszym na chwilę obecną obowiązkiem dla zagranicznego przewoźnika jest zapewnienie, aby kierowca posiadał w kabinie pojazdu egzemplarz umowy o pracę przetłumaczony na język czeski  (także wykresówki czasu).

Po wprowadzeniu ustawy czeska inspekcja pracy przeprowadziła szereg kontroli w celu zagwarantowania stosowania przepisów w transporcie, które wykazały, że większość kierowców z krajów zachodnich UE nie przestrzega zapisów prawa w tym względzie.  Inicjatywa Czechów miała za zadanie udowodnić krajom zachodnim, że nie przestrzegają one prawa w aktualnym kształcie, zatem zaostrzanie legislacji nie jest dobrą ideą. Wyniki badań w Czechach zostały wykorzystane w czasie ostatnich negocjacji z Radą UE na dowód, że problemem z Dyrektywą o delegowaniu pracowników nie leży w braku jeszcze bardziej surowych przepisów, ale braku ich egzekwowania .

Podmiotem odpowiedzialnym za zgłoszenie oddelegowania jest podmiot czeski, który zawarł umowę z podmiotem zagranicznym, na podstawie której pracownicy tego podmiotu wykonują pracę na terytorium Czech.

Na tę chwilę zagraniczni przewoźnicy nie muszą dokonywać zgłoszenia oddelegowania kierowców do pracy na terytorium Czech, ale czeskie Ministerstwo Pracy aktualnie pracuje nad zgłoszeniem oddelegowania dla branży transportowej i jeszcze nie jest pewne, czy obowiązek zgłoszenia oddelegowania w dalszym ciągu będzie spoczywał na podmiocie czeskim.

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie minimalne w Czechach wynosi 66 CZK / h (ok. 11 zł) i 11.000 / m-c, a od 1 stycznia 2018 r.  73,20 CZK / h i 12.000 CZK / m-c, zaś dla  sektora transportowego odpowiednio: Grupa 2: 72,90 CZK /h i 12.200 CZK / m-c – kierowcy pojazdów do 3,5t; Grupa 3: 80,50 CZK / h i 13,40 CZK / m-c – kierowcy pojazdów pow. 3,5t; Grupa 4: 88,80 CZK / h i 14,80 CZK / m-c – m.in. prace związane z diagnostyką i naprawą pojazdów; Grupa 5: 98,10 CZK / h i 16,40 CZK / m-c – kierowcy pojazdów przekraczających 8 m, przeznaczone do przewozu powyżej 16 osób.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie czeskiej Inspekcji Pracy, pracownicy delegowani do pracy na terytorium Czech powinni posiadać przy sobie przetłumaczoną umowę o pracę i zaświadczenie A1. Obowiązek ten dotyczy również pracowników mobilnych, w tym przewoźników drogowych. Za brak umowy w pojeździe organy Inspekcji Pracy mogą ukarać przewoźnika grzywną w wysokości do 500.000 CZK (ok. 83 300 PLN). Jak do tej pory nie nałożono jeszcze żadnej kary, a kierowcy otrzymali  broszury informacyjne.
Źródło: PISiL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL