Zwiększenie puli zezwoleń

Zwiększenie puli zezwoleń

Przewozy do i z krajów trzecich

 


Zakończyły się rozmowy polsko-rosyjskiej komisji ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Strona polska w wyniku  negocjacji uzyskała 9,5 tys dodatkowych zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich, a zgodnie z  wcześniejszymi ustaleniami  polskim przewoźnikom  przysługiwało 48 tys. zezwoleń . Pulę zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich dla strony rosyjskiej zwiększono o 20 tys, zezwoleń.

Rozmowy w Moskwie to kolejna runda negocjacji dotyczących rosyjskiej propozycji zwiększenia tegorocznej puli zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe. Podstawę prawną do współpracy dwustronnej między Polską i Federacją Rosyjską stanowi umowa o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie 30 sierpnia 1996 roku. Umowa przewiduje wykonywanie przewozów drogowych przez przewoźników obu państw na podstawie zezwoleń. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, decyzję o strukturze i wielkości kontyngentu podejmuje Komisja Mieszana, złożona z przedstawicieli obu stron. Poprzednie posiedzenie Komisji Mieszanej odbyło się 9 listopada 2016 r. w Krakowie. Uzgodniono wówczas wymianę na 2017 rok w ilości po 190.000 zezwoleń dla każdej ze stron. W ramach tej puli, strona polska otrzymała: 142.000 – na przewozy dwustronne / tranzytowe; 48.000 – na przewozy do/z krajów trzecich. Strona rosyjska otrzymała natomiast: 180.000 – na przewozy dwustronne / tranzytowe; 10.000 – na przewozy do/z krajów trzecich.
Źródło: PISiL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL