Wzrost sprzedaży zagranicznej o 74,9 proc.

Wzrost sprzedaży zagranicznej o 74,9 proc.

Przychody ze sprzedaży Grupy Wielton w I półroczu 2017 r

 


Pierwsze półrocze 2017 r. przyniosło Grupie Wielton, największemu w Polsce i trzeciemu w Europie producentowi naczep oraz przyczep, wyraźny wzrost sprzedaży, szczególnie na rynkach zagranicznych. Przychody Grupy wzrosły o ponad 43% i wyniosły 790,8 mln zł (wobec 551,8 mln zł w analogicznym okresie w 2016 r.). Marża brutto sięgnęła 106,9 mln zł i była o 26,2% wyższa niż rok wcześniej. Z kolei skonsolidowany wskaźnik EBITDA jest wyższy i wyniósł w omawianym okresie 57,3 mln zł, a zysk netto Grupy po pierwszym półroczu wyniósł 31,8 mln zł. Istotne zwyżki zanotowano w II kwartale, w którym zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 56,2 mln zł, o 10,7% więcej w stosunku do I kwartału.

Przychody Grupy ze sprzedaży w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. wyniosły 790,8 mln zł, co stanowi
ponad 43-procentowy wzrost r/r. Przychody za drugi kwartał wyniosły 410,7 mln zł i wzrosły o 9,1% wobec tego samego okresu 2016 roku. Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 752,8 mln zł (42,5% wzrostu r/r). Za pierwsze półrocze 2017 r. skonsolidowano 323 mln zł przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez Fruehauf w pierwszym półroczu 2017 r. Co istotne, przychody całego półrocza nie są w pełni porównywalne r/r, ponieważ w 2016 r. grupa nie konsolidowała przychodów Fruehauf za pierwszy kwartał 2016 roku.

- Wyraźna poprawa koniunktury na rynku naczep w Europie w ostatnich latach korzystnie przełożyła się na wzrost sprzedaży Grupy, która umocniła swoją pozycję na polskim i zagranicznych rynkach. Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży przewyższający nasze oczekiwania zarówno w Europie Zachodniej (w Niemczech, Francji i we Włoszech), jak i na Wschodzie. W Rosji, gdzie w 2017 roku nastąpiło bardzo wyraźne ożywienie rynku, sprzedaliśmy 6 razy więcej naczep i przyczep niż w analogicznym okresie 2016 r. W Polsce nasz udział rynkowy wzrósł do 15,9% – podsumowuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL