Wydatki na transport

Wydatki na transport

Koszty transportu obciążają budżety domowe

Wydatki na transport w Unii Europejskiej sięgają już średnio 13 proc. całkowitych wydatków gospodarstw domowych.

Należy się spodziewać, że w najbliższych latach wydatki te będą stanowiły jeszcze większą część naszych budżetów. Wynika to m.in. bezpośrednio z wprowadzanych i planowanych zmian, w tym właśnie propozycji zawartych w Pakiecie drogowym. Jednym z jego elementów jest obowiązywanie płacy minimalnej dla kierowców zawodowych według stawek kraju, w którym wykonywana jest praca.

Jak wynika z zaprezentowanych przez KE informacji, w sektorze transportu pracuje obecnie ponad 11 mln osób, co stanowi aż 5 proc. całkowitego zatrudnienia w Europie. Na transport drogowy przypada prawie połowa całkowitych kosztów przewozu towarów.
Źródło: ZMPD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL