Potrzeba zatrudniania cudzoziemców

Potrzeba zatrudniania cudzoziemców

Opłata za rejestrację oświadczenia

Zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podpisaną w dniu 1 sierpnia 2017 r. przez Prezydenta RP, opłata za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudniania cudzoziemców zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2018 r. i będzie wynosić 30 zł.

W uzasadnieniu nowelizacji zostało wskazane, iż celem takiego rozwiązania jest zmniejszenie nadużyć oraz zapewnienie środków finansowych, które będą wykorzystane przez starostów do wykonywania tego zadania. Ponadto, zmiana ma zapewnić sprawniejszą obsługę interesantów przez powiatowe urzędy pracy.

Zmiany będą również dotyczyły obowiązku informowania o okolicznościach związanych z podjęciem pracy przez cudzoziemca, co umożliwi odpowiednim organom monitorowanie wykorzystania oświadczenia zgodnie z jego celem oraz weryfikację okresu pracy cudzoziemca.

Dodatkowo, na podstawie nowych przepisów ma zostać utworzony rejestr pracy cudzoziemców, który będzie zawierał informacje dotyczące klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu dokonania wpisu do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.
Źródło: PSPD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL