Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep

Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep

Analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

 

Zagregowany rezultat wskazał spadek o 4,8% w porównaniu do czerwca ub.r. kiedy rynek zwyżkował (+5,0%) i do poprzedniego miesiąca (-7,2% m/m). Najgłębszy spadek odnotowaliśmy w grupie naczep: o 16,8% do 1744 szt. i w najliczniejszej grupie przyczep lekkich o 6,1% do 4012szt. Wzrost rok do roku wystąpił: wśród przyczep ciężarowych o 5,1% do 807szt. w przyczepach specjalnych o 21,0% do 144szt. i ciężarowych rolniczych o 55,1% do 518szt. Wzrost wśród przyczep rolniczych odnotowaliśmy piąty raz w tym roku.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 988 pojazdów. Było to mniej o 12,8% (-292 szt.) niż rok wcześniej oraz mniej o 7,1% m/m (-152 szt.). Od początku roku wszystkich przyczep i naczep przybyło 41 087 szt. Przewaga nad analogicznym okresem ub.r. zmalała do 3,6%. Rejestracje przyczep wzrosły o 5,4%, a liczba naczep zmalała o 1,1%. Grupa przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 12 215 szt. Jest to o 508 sztuk (0,3%) mniej niż przed rokiem.

Przyhamowanie – zarejestrowano nie tylko mniej niż rok wcześniej o 12,8% (292 szt.) ale również mniej niż w maju br. o 7,1% (152szt.). Po ośmiu kwartałach wzrostu ostatni kwartał zamknął się z minusem (-7,9%). Przewaga wypracowana na początku roku została zniwelowana i po 6. miesiącach br. mamy minimalny spadek (-0,3%; -37szt.). Ostatni miesiąc był drugim pod względem liczby rejestracji czerwcem od 2009 roku, kiedy rejestracje w tej grupie sięgały dna w czasie ogólnoświatowego kryzysu. W czerwcu 2009 roku zarejestrowano ponad 4,5 razy mniej (437 szt.) niż teraz. Na ogólny spadek w ostatnim miesiącu wpływ miała zasadnicza część grupy pojazdów o DMC pow. 3,5t – naczepy (1 743 szt.), które zmniejszyły rezultaty o
16,4%. Ich rezultat – 1 743 szt. wypadł poniżej średniej wypracowanej w ich grupie, w pierwszej połowie br. (1 846szt.) jak i poniżej ubiegłorocznej średniej (1 779szt.). Jest to też swoistym przełożeniem sytuacji na rynku ciągników samochodowych, które w czerwcu malały po raz czwarty w tym roku (spadki wystąpiły od lutego do kwietnia oraz ponownie w czerwcu br.). Przyczepy w ostatnim miesiącu sprzedawały się dynamiczne (+26,3%, 245 szt.). Mają one za sobą tylko dwa spadkowe miesiące w tym roku (w lutym -27,9% i marcu -2,6%). Teraz osiągnęły najwyższą miesięczną liczbę rejestracji od czerwca 2013 roku, kiedy zarejestrowano 306 przyczep ciężarowych o dmc pow. 3,5t. przed ówczesną zmianą przepisów. Według badań koniunktury GUS w czerwcu w sekcji transport i gospodarka magazynowa ogólny klimat był oceniony mniej optymistycznie niż miesiąc wcześniej i ostrożniejsze były oceny dotyczące popytu oraz sprzedaży. Za wcześnie też mówić, że odzwierciedlają one już właśnie procedowany w parlamencie projekt Ustawy o
Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zawiera propozycję wprowadzenia nowej opłaty drogowej w cenie paliwa.

Od początku roku w podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 12 215 pojazdów. Było to o 37 sztuk mniej niż rok wcześniej. Ponownie w tym roku, przewaga nad wynikami w ujęciu skumulowanym (tj. narastająco od początku roku) wypracowywana do marca i w maju została zniwelowana
w czerwcu br. W rankingu marek na pierwszym miejscu znajduje się SCHMITZ CARGOBULL, który od początku roku wydał 2 742 szt. Jego tempo wzrostu jednak osłabło do +0,3%. Jego udział w rynku wynosi teraz 22,5% i jest niemal równy temu sprzed roku (+0,1 pkt. proc.) Na drugim miejscu po rejestracji 2 590 szt. jest KRONE, który pogłębił spadek liczby rejestracji o 6,6%. Jego udział w rynku to 21,2%, mniej o 1,4pp niż przed rokiem. Trzeci na liście jest WIELTON, który jako drugi na podium wypracował wzrost (+ 2,6%). Wydał 1 945 nowych pojazdów. Jego udział wyniósł 15,9% wobec 15,5% rok temu. Czwarty bez zmiany jest KOEGEL - ma zarejestrowane 945 pojazdów, co w jego przypadku oznacza spadek o 14,6%. Za nim w dużym
dystansie i również ze spadkiem jest KAESSBOHRER. Dostarczył klientom 433 pojazdów (-2,0%). Z rejestracją czasową od stycznia do czerwca 2017r. pozostało w polskich rejestrach na koniec miesięcy 1514 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli więcej o 401 sztuk (+36,0%) niż rok wcześniej. Pojazdy te mogły być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był WIELTON - 1025 szt., następnie BODEX - 130 szt. i MEGA 93 oraz SCHMITZ CARGOBULL – 62 szt.

Od stycznia do czerwca 2017 roku zarejestrowano 11 079 naczep o DMC pow. 3,5t. o 117 mniej niż w analogicznym czasie ub.r. Największą grupę wśród nich stanowiły, bez zmiany, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z
nazewnictwem danych rejestracyjnych). Było ich razem 6 799 szt. (-227 szt.; -3,2%). Ich udział w tej części rynku wyniósł 61,4%. Na drugim miejscu były wywrotki, których przybyło 1 659 (+22,9%). Zajęły 15,0% tej części rynku a 13,4% przypadło na trzecim miejscu furgonom (1 485 szt.; -1,0%). Wyróżniono wśród nich 1164 (-9,7%) chłodni i 292 (+51,3%) furgony uniwersalne oraz 28 izoterm (wobec 12 przed rokiem). Natomiast udział cystern w grupie naczep o DMC pow. 3,5t wyniósł po czerwcu br. 2,9% z liczbą 322 szt. (-23,7%).

Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t od stycznia do czerwca 2017r. odnotowano 1 136 szt., o 80 sztuk (+7,6%) więcej niż przed rokiem. Zasadniczą część stanowią przyczepy kurtynowe i skrzyniowe, których przybyło 726 szt. i było ich mniej o 6,0% niż rok wcześniej (-46szt). Zarejestrowano też
m.in. 47 przyczep kłonicowych, 30 furgonów (a wśród nich 16 chłodni, 2 izotermy i 12 furgonów uniwersalnych) oraz 15 wywrotek (+87,5%).

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL