Nowy partner w biznesie

Nowy partner w biznesie

Wielton przejmuje niemiecką Grupę Langendorf

 

W dniu 23 maja 2017 r. Wielton, jeden z europejskich liderów w produkcji naczep i przyczep, przejął 80 proc. udziałów Grupy Langendorf, niemieckiego producenta naczep, w tym m.in. specja-listycznych pojazdów do przewozu szkła i prefabrykatów. Wartość transakcji wyniosła 5,3 mln EUR. W następstwie transakcji Grupa Wielton ma zwiększyć swoje przychody o 200 mln PLN w skali roku. Zgodnie z podpisaną umową do końca 2022 roku spółka przejmie pozostałe 20 proc. udziałów. Akwizycja Langendorf to pierwszy krok w realizacji nowej strategii wzrostu Grupy ogłoszonej przez Wielton na początku kwietnia bieżącego roku.

Przejęcie Langendorf umożliwi Wieltonowi skokowe wejście na rynek niemiecki, umacniając jedno-cześnie trzecią pozycję Grupy w Europie.

- Przejęcie Langendorf jest składową Strategii Wzrostu 2020, dokładnie przemyślanego planu, który zaczynamy realizować. Langendorf jest marką z ponad 125-letnią tradycją, o bardzo dobrej między-narodowej renomie. Posiada unikalne know-how w zakresie budowy specjalistycznych wywrotek, w tym pojazdów izolowanych oraz transporterów do przewozu szkła i prefabrykatów. Dzięki tej akwi-zycji Grupa Wielton przede wszystkim poszerzy portfel produktowy. Zwiększy również swój udział w bardzo dojrzałym, największym w Europie rynku niemieckim. Rocznie sprzedawanych jest tu aż 54 tys. naczep i przyczep - mówi Mariusz Golec, prezes Zarządu Wielton S.A.

Grupa zyska partnera z wyjątkowym know-how technologicznym, przede wszystkim w zakresie pro-dukcji naczep do przewozu szkła i prefabrykatów. Jak podkreśla Mariusz Golec jest to jedna z kluczo-wych wartości dodanych transakcji. Dzięki połączeniu sił działu rozwojowo-konstrukcyjnego Langen-dorf z wieluńskim CBR-em wzrosną możliwości tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań produktowych. Przejęcie pozwoli także na zwiększenie efektu skali zakupów w Grupie i liczby punk-tów serwisowych. Langendorf posiada 45 wysokospecjalistycznych punktów serwisowych w Niem-czech i w krajach europejskich.

- Wielton opiera swój wzrost na silnych, lokalnych markach i ich rozwoju w ramach Grupy. Działamy jako multibrand, a przejmowane spółki są dla nas partnerami. Stawiamy na ewolucję, nie robimy rewolucji. Langendorf nadal będzie sprzedawał swoje produkty w Niemczech i na dotychczasowych rynkach pod własną marką oraz wykorzysta kapitał utworzonej rok temu Wielton GmbH - mówi Ma-riusz Golec.

Langendorf z siedzibą w Waltrop jest rodzinną firmą, z ponad 70-letnim doświadczeniem w produkcji naczep. Należy do czołowych europejskich producentów pojazdów oferujących szeroką gamę pro-duktów: naczep, wywrotek, transporterów prefabrykatów budowlanych, naczep niskopodwozio-wych, dwupoziomowych, transporterów szkła technicznego, pojazdów specjalnych. Spółka jest lide-rem w Niemczech w segmencie pojazdów do przewozu szkła i ma 57-proc. udział w rynku. W 1Q2017 roku była czwarta pod względem sprzedaży wywrotek w Niemczech. W ubiegłym roku na drogi wyje-chało łącznie 1000 pojazdów wyprodukowanych w zakładach w Waltrop. Langendorf realizuje 53 proc. własnej sprzedaży na rynku niemieckim, a 47 proc. produkcji trafia do Włoch, Polski, Norwegii, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Francji, Japonii i Singapuru. Średnie roczne przychody Langendorf sięgają 48 mln EUR.

Grupa Wielton przejęła 80 proc. udziałów Langendorf. Pozostałe 20 proc. będzie przejmowane przez kolejne 4 lata, począwszy od 2019 roku (do 2022 roku włącznie), po 5 proc.

- Transakcja jest obustronnie korzystna. Langendorf dzięki niej będzie mógł zwiększyć udział w rynku w poszczególnych segmentach, zyska możliwość wejścia na nowe rynki i zwiększenia udziału na tych, na których jest obecnie mniej rozpoznawalny. Wielton będzie miał w nas partnera, który doskonale zna lokalny rynek i ma na nim ugruntowaną pozycję - podkreśla dr Klaus P. Strautmann, Dyrektor Generalny Langendorf.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL