Szkolenia na najwyższym poziomie

Szkolenia na najwyższym poziomie
Centrum Szkoleniowe Inter Cars otrzymało certyfikat SUS 2.0. 
 
Potwierdza on wysoką jakość organizowanych przez firmę szkoleń. 
 
Certyfikat SUS 2.0, a dokładniej Nowy Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0, jest sygnowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych, największą w Polsce organizację branżową, zrzeszającą firmy oferujące usługi szkoleniowo-rozwojowe. Otrzymanie certyfikatu potwierdza najwyższą jakość usług świadczonych przez Centrum Szkoleniowe Inter Cars. 
 
Certyfikat SUS 2.0 został stworzony przez specjalistów z branży szkoleniowej w oparciu o doświadczenia rynkowe i eksperckie całego środowiska. Określa wymagania wobec firm prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe, itp. w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Certyfikat koncentruje się na czterech obszarach, jakimi są: zarządzanie firmą, sposób świadczenia usług, kompetencje kadr oraz organizacja i logistyka usług. Warte podkreślenia jest to, że spełnienie warunków otrzymania certyfikatu weryfikuje audyt prowadzony przez Dekra Certification, profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania.
 
SUS 2.0 jest jedynym standardem w branży zorientowanym na rezultaty. To oznacza, że nie koncentruje się na samym spełnieniu wymagań, lecz na rozwoju i ciągłym doskonaleniu usług. W tym celu dostarcza w formie rekomendacji szereg narzędzi, które tę jakość i rozwój wspierają. Certyfikat pokazuje, jakie praktyki firm szkoleniowych prowadzą do zamierzonych rezultatów i zapewniają wysoki poziom wykonywanych świadczeń. 
 
Centrum Szkoleniowe Inter Cars znajduje się przy ul. Gdańskiej 27 w Cząstkowie Polskim (województwo mazowieckie). Na powierzchni ponad 200 m2 zlokalizowane są sale wykładowe. Dodatkowo obiekt posiada również warsztat, w którym prowadzone są szkolenia praktyczne dla mechaników z serwisów naprawiających samochody osobowe, jak i ciężarówki. Stanowiska są oczywiście wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt warsztatowy. 
 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL