Interpretacja ZUS

Interpretacja ZUS
Ryczałty za nocleg
 
ZUS podchodzi do tematu ryczałtów za nocleg z zadziwiającym spokojem i pragmatyzmem. ZUS w swojej interpretacji nie widzi problemu jeśli chodzi o prawo zaliczania diet i ryczałtów do kwot niepodlegających oZUSowaniu w odniesieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 
W ocenie ZUS dopóki kwoty wypłaconych diet i ryczałtów będą mieściły się w granicach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 (5) par. 2 Kodeksu pracy, dopóty przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do uwzględniania tych kwot w wyliczeniach należnych składek ZUS.
 
Reasumując, w ocenie ZUS pomimo wyroku TK przedsiębiorca nadal ma prawo do wypłaty ryczałtów noclegowych i w dalszym ciągu nie musi uwzględniać tych kwot w składkach ZUS. 
 
Źródło: PSPD Gdynia

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL