Noclegi w kabinach

Noclegi w kabinach
 
Ryczałty dla kierowców
 
9 marca br. zapadł w Sądzie Najwyższym wyrok korzystny dla firm transportowych (sygn.. I PK 309/15. Jest on pierwszym orzeczeniem SN, które zapadło po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r., w którymroszczenia kierowców zostały uznane za bezpodstawne, gdyż w stosunku do nich nie ma zastosowania rozporządzenie opodróżach służbowych stosowane do urzędników zatrudnionych w administracji. SN rozpatrywał skargę kasacyjną jednejz firm transportowych uchylając wyrok Sądu Okręgowego i odsyłając sprawę do ponownego rozpoznania.

Wg. SN zgodniez przepisami obowiązującymi po wyroku TK, kierowcy w transporcie międzynarodowym mają prawo do diet za podróżesłużbowe, ale do określenia ich wysokości nie mogą by stosowane przepisy o podróżach służbowych w administracji.  Ważne są natomiast regulacje przyjęte w umowach o pracę czy też przepisach wewnętrznych poszczególnych firm.
 
Źródło: PISIL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL