Informacja dla Przewoźników

Informacja dla Przewoźników

System OpenBTM

Główny Inspektorat Transportu Drogowego prowadzi zaawansowane prace zmierzające do wsparcia polskich przewoźników w tworzeniu konkurencyjnych warunków na rynku przewozów międzynarodowych. W ramach budowanego w GITD systemu OpenBTM, wspierającego pracę Biura do spraw Transportu Międzynarodowego w wydawaniu licencji, zezwoleń zagranicznych i innych uprawnień, powstała koncepcja wytworzenia modułu zapewniającego elektroniczną kontrolę zezwoleń, zwanego EKZ. Podstawowym założeniem tej funkcjonalności jest usprawnienie i uszczelnienie kontroli polskich zezwoleń zagranicznych przez wszystkie uprawnione do tego służby.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, iż z przyczyn niezależnych od tutejszego Organu, nie został dotrzymany termin uruchomienia produkcyjnego systemu informatycznego OpenBTM. Wykonawca, pomimo kilkukrotnej zmiany harmonogramu, nie dotrzymał terminu oddania produktu jakim jest OpenBTM.

W związku z niedotrzymaniem terminu uruchomienia systemu OpenBTM, wykonawcy naliczane są kary umowne.

Elektroniczna kontrola zezwoleń zostanie wdrożona dopiero z chwilą wywiązania się Wykonawcy z przyjętego do realizacji zamówienia.

Źródło: GITD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL