Rada Ministrów opowiedziała się za monitorowaniem.

Rada Ministrów opowiedziała się za monitorowaniem.

Ustawa o monitorowaniu przewozów paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego.Monitorowanie przewozu umożliwi rejestr zgłoszeń. Szczegółowo określono obowiązki podmiotu wysyłającego i odbierającego towar oraz przewoźnika. Na przykład wysyłający towar będzie musiał przesłać do rejestru – przed rozpoczęciem przewozu – zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny. Potem przekaże go przewoźnikowi i odbierającemu (…). Podczas kontroli numer referencyjny posłuży do identyfikacji przewozu w rejestrze.

Pakiet przewozowy, który we wtorek 24 stycznia 2017 r. przyjął rząd (…) ma doprowadzić do zlikwidowania szarej strefy i przestępstw m.in. na rynku paliw. Z jej powodu każdego roku budżet państwa traci około 10 mld zł. Pierwszym krokiem w kierunku uszczelnienia systemu był tzw. pakiet paliwowy.

(…) Nowe prawo pozwoli skarbówce śledzić transporty zarówno z paliwem, jak i innymi towarami wrażliwymi, czyli np. tytoniem albo alkoholem. (…) Każda z ciężarówek będzie musiała posiadać lokalizator GSM-GPRS. Jego brak, albo kłopoty z funkcjonowaniem momentalnie łączą się wysokimi karami finansowymi. Kierowcy, którzy nie dopełnią obowiązku, zapłacą do 7,5 tys. zł. Z zebranych w ten sposób danych będą mogli korzystać między innymi funkcjonariusze służby celno-skarbowej, policji, Straży Granicznej czy Inspekcji Transportu Drogowego.

Pakiet przewozowy zobowiązuje również firmy transportowe do specjalnych zgłoszeń w e-rejestrze. Przed wysyłką transportu muszą uzyskać ważny 10 dni numer referencyjny. W przypadku nieprawidłowości wysyłający lub odbierający towar muszą liczyć się z karą co najmniej 20 tys. zł.

Źródło: ZMPD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL