PISiL na spotkaniu w MIiB

PISiL na spotkaniu w MIiB

Konieczne zmiany

18 stycznia br w MIiB odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z reprezentantami branży TSL, które poświęcone było dwóm zasadniczym tematom: płacy minimalnej w transporcie drogowym oraz sytuacji w zakresie wynagrodzeń kierowców w świetle wyroku TK z dnia 24/11/2016 oraz bezpieczeństwu w transporcie drogowym.

Zebrani dyskutowali o konieczności zmiany struktury płacy kierowców na rzecz jej uproszczenia i zwiększenia części stałej wynagrodzenia, zaapelowali do MIB o wykładnię wyroku TK i zmianę ustawy o czasie pracy kierowców. Poruszono także kwestię zwrotu akcyzy na paliwa dla firm transportowych tak jak ma to miejsce w innych krajach europejskich i konieczność ujednolicenia stawek frachtowych.

Sporą część spotkania zdominowało występujące na coraz większą skalę zjawisko terroryzmu z wykorzystaniem samochodów ciężarowych.

Wynikiem spotkania jest zapowiedź utworzenia przy MIiB,w ciągu dwóch tygodni, zespołu d/s transportu drogowego który zajmie się pracami na rzecz poprawienia sytuacji polskich przewoźników.

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL

Wyszukiwarka

Informacje