Elektroniczny rejestr przewoźników

Elektroniczny rejestr przewoźników

Każde państwo członkowskie UE będzie prowadziło krajowy rejestr elektroniczny

4 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Jej celem jest dostosowanie polskiego prawa do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Rozporządzenie reguluje zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i wykonywania tego zawodu, m.in. poprzez określenie wymogów, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej (m.in. wymóg posiadania odpowiedniej zdolności finansowej oraz wymaganych kompetencji zawodowych, a także wymóg dobrej reputacji) oraz kryteriów pozwalających na ich realizację. Rozporządzenie przewiduje także, że każde państwo członkowskie prowadziło będzie krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Rejestr powinien zawierać m.in. informacje o liczbie, kategoriach i rodzajach poważnych naruszeń przepisów (dotyczących m.in. maksymalnej masy i wymiarów pojazdów, kwalifikacji wstępnej oraz kształcenia kierowców, badań technicznych itp.), które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat, a także nazwiska osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia im dobrej reputacji.

Źródło: ZMPD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL