Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Opublikowano wyrok w sprawie ryczałtów

W dniu 29 grudnia br. w Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod pozycją 2206 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. akt K 11/15 w sprawie o zbadanie zgodności z Konstytucją RP odpowiednich przepisów Kodeksu Pracy i rozporządzeń ministra właściwego do spraw pracy w takim zakresie w jakim przyznają one kierowcy zatrudnionemu w transporcie międzynarodowym zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem w granicach limitu określonego dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

Źródło: ZMPD

Przeczytaj też:
Oskładkowanie diet i ryczałtów
Pismo PISIL do Ministerstwa Finansów i Rozwoju Interpretacja ZUS

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL