Kontrole ITD

Kontrole ITD

Rażące naruszenie bezpieczeństwa u przewoźnika zagranicznego

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zatrzymali do kontroli 21 grudnia br. pojazd wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy - towary niebezpieczne na trasie przewozu Bułgaria – Polska, należący do przewoźnika bułgarskiego.

W wyniku kontroli wykryto naruszenia przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Rażącym naruszeniem stwierdzonym podczas czynności kontrolnych, był przewóz towarów niebezpiecznych nie spełniający wymagań ADR. Po kontroli przestrzeni ładunkowej, oraz pojemników w których przewożono towar niebezpieczny stwierdzono, iż opakowania nie były zaopatrzone w trwałe i czytelne oznakowanie, o odpowiednich wymiarach, umieszczone w takim miejscu, aby było ono dobrze widoczne. Inspektorzy stwierdzili, że przewożony towar niebezpieczny mógł wydostawać się na zewnątrz.

Kontrola wykazała również, że oznakowanie nalepkami ostrzegawczymi było niezgodne z umową ADR. Jednocześnie, kierowca pojazdu nie posiadał wymaganego wyposażenia przeciwpożarowego, natomiast transport towaru niebezpiecznego odbywał się z dokumentem przewozowym, którego treść nie odpowiadała unormowaniu wynikającemu z umowy ADR.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, oraz pobrano kaucję w kwocie 4000 zł tj. w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, przewozu oraz ochronę środowiska naturalnego uniemożliwiono pojazdowi wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: GITD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL