Wzrośnie ryzyko utraty zezwolenia

Wzrośnie ryzyko utraty zezwolenia

Przedsiębiorcy transportowi z niepokojem oczekują na wejście istotnych zmian do ustawy z 6 września 2001 r.

Nowe przepisy o transporcie drogowym zaczną obowiązywać od 15 grudnia.

Nowelizacja całkowicie przemodeluje postępowanie administracyjne w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji. (…) Jej utrata będzie możliwa już w przypadku skazania za jedno poważne przestępstwo, podczas gdy do tej pory wymagane były dwa skazania.

(…) Po wejściu w życie nowych przepisów, główny inspektor transportu drogowego będzie mógł w pełniejszym niż do tej pory stopniu kontrolować spełnianie wymagań niezbędnych do wydania świadectw wszystkich kierowców, a także cofać świadectwo kierowcy i zawieszać wydawanie nowych świadectw wobec przedsiębiorcy naruszającego przepisy unijne. GITD przyznano m.in. kompetencje do czasowego cofnięcia części wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania nowych wypisów.

Jedną z bardziej istotnych zmian dla przewoźników jest również zaostrzenie wymogów w zakresie potwierdzania niekaralności w ramach postępowania o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. (…) Dotychczas wnioskodawca mógł poprzestać na złożeniu oświadczenia o niekaralności, natomiast obecnie zostanie zobligowany do przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Najważniejszą zmianą wydaje się utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. (…) Dane zawarte w tym rejestrze będą w znacznej części jawne i powszechnie dostępne, co powinno ułatwić przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów. Dostosowanie do wspólnotowego systemu rejestracji danych o przewoźnikach usunie również potencjalne trudności z dostępem polskich przedsiębiorców do unijnych rynków.

Źródło: ZMPD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL