Czy Niemcy pójdą w ślad za Francją...

Czy Niemcy pójdą w ślad za Francją...

Sprawa dotyczy 45 godzinnego odpoczynku kierowcy

Rząd Federalny Niemiec planuje zmiany dotyczące odbioru 45 godzinnej przerwy (regularny tygodniowy okres odpoczynku).

Zgodnie z planowanymi zmianami w przepisach niemieckich, na pracodawcy będzie spoczywał obowiązek odbioru 45 godzinnej przerwy przez kierowcę w swoim miejscu zamieszkania, siedzibie firmy lub miejscu wcześniej ustalonym, które jest miejscem stałym i ma dostęp do zaplecza sanitarnego. Wcześniej wskazane miejsce musi być udokumentowane przez przedsiębiorcę. W przypadku niestosowania się do planowanych przepisów to odpowiedni organ będzie nakładał kary finansowe.

Warto zaznaczyć, że zgodnie w przytoczonym rozporządzeniem w art. 8 pkt. 8, jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju. Niemcy nie będą zatem uprawnione do stosowania kary grzywny do skróconego tygodniowego okresu odpoczynku. Przytoczony art. 8 pkt 8 rozporządzenia określa bowiem wyjątek od regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.

Projekt nowych przepisów będzie omawiany 15 grudnia 2016r., a głosowanie nad wprowadzeniem przepisów jest przewidziane na 26 stycznia 2017r.

Źródło: PSPD Gdynia

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL