Komunikaty dla przewoźników

Komunikaty dla przewoźników

Zmiany w transporcie w Europie

Litwa - zmiany przepisów celnych od 01.01.2017r.:
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany do litewskiego Kodeksu Administracyjnego. Zgodnie z art. 217 nowego Kodeksu, przewoźnik zobowiązany będzie do przekazania do litewskiego informatycznego systemu celnego zgłoszenia elektronicznego najpóźniej na 1 godzinę przed przybyciem pojazdu z towarem do litewskiego oddziału celnego.
W przypadku opóźnienia przewoźnik zostanie ukarany grzywną w wysokości 36 EUR. Dodatkowo, jeśli podobne naruszenie przepisów administracyjnych powtórzy się, zostanie naliczona kara pieniężna do 150 EUR. Natomiast w przypadku wysłania nieprawidłowego zgłoszenia może zostać naliczona kara ostrzegawcza w wysokości do 36 EUR.

Austria - od 01.11.2016r. ograniczenia ruchu w Tyrolu:
W poniedziałek 31.10.2016 jeszcze przed oficjalnym wejściem w życie sektoralnego zakazu jazdy Unia Europejskiejska stanowczo podtrzymywała stanowisko złagodzenia zakazu, jaki został uchwalony przez Parlament Tyrolu jeszcze w maju tego roku. Po burzliwych rozmowach telefonicznych Rząd Regionu Tyrolu w Austrii zgodził się na dalszy kompromis. Oprócz pojazdów z silnikami emisji spalin Euro 6 zostaly wyjęte z sektoralnego zakazu jazdy w Tyrolu pojazdy emisji spalin Euro 5 (NOx-emisja nie większa jak 2,0 g/kWh) – jednak tylko na okres do 30.04.2017r.

Niemcy - od 2018 roku myto na wszystkich drogach:
W sierpniu 2016 r. rząd federalny Niemiec przedłożył w Bundestagu projekt ustawy w sprawie rozszerzenia obowiązku uiszczania opłat drogowych od samochodów ciężarowych na wszystkie drogi federalne od 1 lipca 2018 r. Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) powierzyło firmie Toll Collect techniczne przygotowanie tego procesu.

Grecja - zakaz jazdy alternatywnymi drogami:
Jak poinformowało WPHI w Grecji, ten kraj wprowadził wysokie mandaty sięgające 1 tyś euro zarówno dla kierowców jak i właścicieli samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, którzy w celu uniknięcia opłat na bramkach, korzystają z równoległych dróg bocznych.

Rosja - zmiany stawek opłat celnych od 01.09.2016r.:
Zgodnie ze zobowiązaniami Rosji wynikającymi z członkostwa w WTO, od 1 września 2016 roku ustalone zostały nowe stawki opłat celnych na wwóz poszczególnych towarów. W sumie zmiany dotyczą ponad 1 700 kodów z 11 600. Rząd ustalił również nowe stawki opłat celnych na towary wywożone z Rosji poza granice państw członkowskich Unii Celnej.

Litwa - problemy podczas wwozu towarów z biopaliwem:
Z informacji Departamentu Celnego przy litewskim Ministerstwie Finansów wynika, że od 1 września 2016 podczas wwozu na teren Litwy ładunków biopaliwa (drewno, wyroby z drewna, torfu przeznaczone do ogrzewania) z Rosji (poza obwodem kaliningradzkim), Białorusi i Ukrainy niezbędne jest okazanie dokumentów dotyczących badania radiologicznego. W przypadku ich braku oraz gdy w dokumentach nie będzie podany poziom skażenia promieniotwórczym izotopem cezu 137 lub gdy przekroczy on 30 Bq/kg, towar nie zostanie dopuszczony do przewozu.

Źródło: PSPD Gdynia

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL