Pierwsze październikowe rejestracje

Pierwsze październikowe rejestracje

PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów podał wyniki związane z pierwszymi rejestracjami pojazdów użytkowych pow. 3,5t.

Ostatni miesiąc dla pojazdów użytkowych chociaż z nieznacznym spadkiem (-0,3%) wypadł całkiem dobrze. Zarejestrowano w całej grupie 2 566 nowych pojazdów pow. 3,5t. Przekroczenie poziomu 2500 nowych rejestracji w jednym miesiącu zdarzyło się po raz czwarty w tym roku. Po marcu (2841) i czerwcu (2667), we wrześniu (2609) i październiku. W ubiegłym roku podobna sytuacja miała miejsce tylko w październiku (2574) a wcześniej w grudniu 2013r (3281) i w kwietniu 2008r (2526). Teraz obie grupy składowe nieco spowolniły ale wynik w grupie tylko samochodów ciężarowych pow. 3,5t jest znakomity. Zarejestrowano 2464 szt. takich samochodów a wśród nich blisko 79% ciągników samochodowych (1937szt). Wyniki rejestracji nowych autobusów pow. 3,5t. były bardziej umiarkowane – przybyły 102 szt. W porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r. to mniej o 4 szt. (-3,8%) i mniej o 1 niż miesiąc wcześniej. Rejestracje dużych autobusów o DMC od 16t. objęły 48 szt. i chociaż były trzy krotnie wyższe niż w sierpniu to nie osiągnęły średniego miesięcznego poziomu z br. (84 szt.).

RejX

Od początku roku, w ciągu dziesięciu miesięcy, użytkownicy odebrali 23 385 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. Wzrost w skali roku jest nadal bardzo wysoki i wynosi 20,2%.

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w październiku br. przybyło 2 755 szt. Przełożyło się to na spadek ich liczby o 4,2% r/r i 2,9% m/m. W całej grupie wyróżniliśmy 2 447 samochodów ciężarowych (-4,7r/r; -3,8% m/m) i 308 autobusów (0% r/r i +5,5% m/m). Od początku roku w rejestrach centralnej ewidencji przybyło razem 26,7 tys. używanych pojazdów użytkowych. Nadwyżka nad wynikami analogicznego okresu ub.r. zmniejszyła się do 1,4%. W całej grupie było 23,8 tys. ciężarówek i niemal 3 tys. autobusów. Razem przewyższyły one liczebność nowych pojazdów zarejestrowanych w tym samym czasie o 14,4%.

Rejestracje w grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. wyniosły w październiku 2 464 (-0,2%r/r; -1,7%m/m). Ciągniki siodłowe nadal cieszyły się zainteresowaniem nabywców – przybyło ich 1937, nieznacznie mniej (-0,7%; -14szt.) niż w analogicznym miesiącu ub. roku i mniej niż w poprzednim miesiącu (-4,6%; -93 szt.). Stanowiły blisko 79% tej części rynku, chociaż straciły swoją dynamikę z wcześniejszych miesięcy br.
Skompletowane podwozia (razem z zabudowami specjalnymi) osiągnęły w październiku br. 527 szt. (+1,9% r/r i -10,7% m/m). Do średniomiesięcznego poziomu podwozi z roku 2007 (709szt.) czy tym bardziej 2008 (832 szt.) jest daleko w tej części rynku.

rejX2

Od początku roku zarejestrowano 21 849 szt. (+20,5%) nowych samochodów ciężarowych. Wśród nich było 17327 ciągników (+25,0%), które stanowią zasadniczą część łącznie średnich i ciężkich pojazdów (79,3% udz.), i zwłaszcza tych najcięższych o DMC od 16t. (86,2% udz.). Od początku roku przybyło samochodów najcięższych o dmc od 16t. 20 086 (+22,8%). Pojazdy o tonażu poniżej 16t. skupiły zainteresowanie 1 745 nabywców, o 12szt. mniej niż rok wcześniej (-0,7%). Wśród podwozi tego segmentu masowego wyróżnia się IVECO (819;-0,8%) z 46,9% udziałem. Następny w tej grupie MAN (386; 1,8%) skupia 22,1% tej części rynku a kolejny MERCEDES-BENZ już tylko 17,7% (309; -10,2%).

Do końca października br. najsilniejsza grupa odbiorców wszystkich samochodów ciężarowych pow. 3,5t – firmy prowadzące leasing czy CFM - odebrały ok.72% nowo zarejestrowanych pojazdów. Podczas, gdy rok wcześniej ich udział był niższy o 3,3 pkt. proc. Od początku br. przypadło na nie blisko 16,6 tys. nowych rejestracji wobec 13,1 tys. szt. rok wcześniej. Wszystkie podmioty instytucjonalne odebrały od początku roku prawie 19,6 tys. nowych pojazdów, co przekłada się na 89,6% rynku.

W rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w październiku br. najwięcej pojazdów wydał klientom MERCEDES-BENZ 475 szt., więcej o 102 szt. (+27,3%) niż w analogicznym miesiącu ub.r. Następny był MAN, po rejestracji 462 szt. (+17,6%). Trzecią pozycję wypracował DAF mimo spadku (-12,7%) rok do roku, dostarczył 398szt. Na czwartej utrzymało się VOLVO z liczbą 382 wydań, większą o 24% niż w październiku przed rokiem. Na piątej dopiero SCANIA (368 szt.) przy najgłębszym spadku (-20,3%) wśród najpopularniejszych marek.

Od początku roku, na czele jest DAF (4035; +23,2%), który lekko oddala się od 1/5 rynku (18,5%). Następnie na drugim jest teraz MAN z liczbą 3790 pojazdów (+17,8%). Przypada na nią 17,4% udział. Na trzeciej pozycji zatrzymała się SCANIA (3783; +29,8%) z 17,3% udziałem. VOLVO wzmocnił swój udział do 16,2% na czwartej pozycji, po rejestracji 3531 szt. (+39,3%). Pierwszą piątkę zamknął bez zmiany MERCEDES-BENZ z liczbą 3338szt. (+8,3%) i 15,3% udziałem w rynku.

Od początku roku w grupie najcięższych pojazdów po październiku kolejność taka jak przed miesiącem. Pierwszy jest DAF (3970; +23,6%) przed SCANIĄ (3783; +29,8%). Za nią na trzecim VOLVO (3524; +39,2%). Następny jest MAN (3399; +19,9%). Piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (3026; +13,2%).

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w październiku br. według analiz PZPM na podstawie danych CEP przybyło 4 632 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów. To już drugi kolejny miesiąc ze spadkiem. We wrześniu zaznaczył się bardzo nieznaczny (-0,6%), a w październiku został pogłębiony do -6,4% r/r. Wynik ostatniego miesiąca był też po raz kolejny niższy niż poprzedniego, teraz o 2,1% (-100 szt.). Zmiana wymagań dla nowo rejestrowanych samochodów kategorii N1, która weszła od września br. przyhamowuje rezultaty dwóch ostatnich miesięcy. Dodatnio oddziałuje na rozwój tej części rynku samochodów ogólnie pozytywna ocena koniunktury w handlu detalicznym (według badań GUS) w październiku na poziomie plus 4,9 pkt. Chociaż oceny w poszczególnych branżach handlowych są zróżnicowane od bardzo pozytywnych do negatywnych (w branży żywnościowej). Od początku roku przybyło 49 007 nowych samochodów dostawczych o DMC do 3,5t. Jest to o 16,9% więcej niż w analogicznym czasie 2015r.

Od początku roku wśród samochodów dostawczych w klasyfikacji marek nie ma zmiany na pierwszych miejscach. Liderem jest Fiat (9425). Jego udział wynosi poniżej 1/5 rynku ( 19,2%). Tempo wzrostu tej marki w skali roku skurczyło się o 0,3%. Na drugim miejscu Renault z liczbą 7143 zarejestrowanych samochodów w tempie +17,4%. Trzeci bez zmiany jest Ford (4955; +21,9%) a Peugeot (4584; +8,1%) czwarty. Piąte jest Iveco (4303) najbardziej dynamiczne wśród wymienionych marek (+69,3%). Volkswagen (3763; -0,1%) jest już poza pierwszą piątką.

Wśród najpopularniejszych modeli liczonych od początku roku 2016 roku na pierwszym miejscu Master (6143) zwiększył przewagę nad drugim Ducato (6 032). Oba dzieli po październiku 111 szt. Dalej bez zmiany Daily (4301), Boxer (2828) i Sprinter (2558). Na szóstym Dokker (2042) a za nim Transit (1651), który wyprzedza Berlingo (1545). Dziewiąte Doblo (1540). Pierwszą dziesiątkę zamyka Partner (1440).

Wśród samochodów dostawczych od początku roku zarejestrowano 2 495 samochody osobowo-ciężarowe (+5,1%), 11 738 kombivanów (+2,5%), 1954 pick-upy (+54,1), 247 kempingowe (+70,3%) oraz 32 573 pozostałe (+22,1%). W poszczególnych segmentach najpopularniejsze były odpowiednio: Skoda Citigo (752; +109,5%); Dacia Dokker (2042; +31%); Volkswagen Amarok (475; +74,0%); Volkswagen California (14 szt.;+600%) jako kempingowe. W pozostałych pierwsze miejsce umacnia Master Renault (6142; +26,9%) i dopiero drugie Ducato (6019; -7,1%).

Od początku roku najczęściej rejestrowane przeznaczenie w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów wśród samochodów dostawczych, to izotermy (1307; +21,8%); zabudowy uniwersalne (1040; +43,5%); chłodnie (417; +49,5%) i zabudowy do przewozu pojazdów (437; 41,2%) czy kempingowe (247 (+70,3%) i pomoce drogowe 232 (+103,5%). Trzeba podkreślić, że 91,5% ( 44 818 szt.) całego, zróżnicowanego rynku samochodów dostawczych do 3,5t, nie ma w ogóle przy pierwszej rejestracji określonego przeznaczenia . W tej części znajdują się liczne Mastery (5572szt. liczone od początku b.r.), Ducato (5510szt.), Daily (2856szt.), Boxery (2536szt.), Dokkery (2042szt.) z kombivanów oraz Sprintery (1997 szt.). Oczywiście są w grupie bez zapisanego – określonego przeznaczenia również obecne niemal wszystkie samochody zgrupowane w segmencie osobowo-ciężarowych (zbudowane zasadniczo na podwoziu samochodów osobowych), także kombivany czy pick-upy.

W ostatnim miesiącu ponownie najliczniej były rejestrowane Mastery (603szt.), a dopiero następnie Ducato (574) i Daily (434). Na czwartym miejscu w rankingu września utrzymał się Boxer (287) a piąte zajął tym razem Sprinter (246).

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL