Projekt likwidacji ITD

Projekt likwidacji ITD

Projekt likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego przygotowany przez MSW oczekuje na wpisanie go do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Zintegrowany system bezpieczeństwa w transporcie, eliminujący instytucjonalne rozproszenie poprzez włączenie ITD do policji, to jeden z wniosków wynikający z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2014 r., poświęconego bezpieczeństwu na drogach. Zdaniem NIK niewystarczające zatrudnienie w ITD oraz problemy ze statusem pracowników sprawiają, że inspektorzy w ograniczony sposób pełnią służbę w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. Kontrola NIK wskazywała również na niedostateczną skuteczność działań ITD -blisko 40 proc. kierowców, którzy przekroczyli prędkość, unika punktów karnych i poważniejszych konsekwencji (np. zatrzymania prawa jazdy) ponieważ właściciele odmawiają wskazania kierującego.

ITD w 2015 r. wszczęło 688 tys. spraw skutkujących wysłaniem wezwań do właścicieli pojazdów (weryfikacji poddano 1,1 mln naruszeń), wystawiono 328 tys. mandatów.

W pierwszej połowie 2016 r. zweryfikowano 625 tys. naruszeń (w tym 59 tys. dotyczących niestosowania się do sygnału świetlnego i 44 tys. ujawnionych przez odcinkowy pomiar prędkości). Wypisano 444 tys. wezwań i 214 tys. mandatów. Do policji drogowej przejdzie w wyniku likwidacji ITD siedmiuset inspektorów transportu drogowego.

Źródło: www.pisil.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL