Naczepy - pierwsze rejestracje we wrześniu 2016

Naczepy - pierwsze rejestracje we wrześniu 2016

Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep w tym przyczep lekkich i rolniczych

Według wstępnych danych we wrześniu 2016r. zarejestrowano 6 558 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Ostatni miesiąc przyniósł poprawę wyników w porównaniu do sierpnia br. o 8,1% i w porównaniu do września ub.r. o 10,8%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyły 2 163 pojazdy. Było to więcej o 18,3% (335 szt.)niż przed rokiem i więcej o 28,1% m/m (+475szt.).Od początku br. przybyło 58 944 nowe przyczepy i naczepy. Jest to więcej o 12,6% (+6 612 szt.) niż w takimsamym czasie 2015r. Pozytywnie wypadają zarówno przyczepy (+7,6%), jak i naczepy (28,3%). W podgrupieprzyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. od początku roku zarejestrowano 17 920 szt. czyli więcej o 3 897 szt.(+27,8%) niż w takim samym okresie w 2015r.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyły 2 163 pojazdy. Było to więcej o 18,3% (335 szt.)niż przed rokiem i więcej o 28,1% m/m (+475 szt.). Po raz piąty w tym roku przekroczyły poziom 2 tys. szt.podczas, gdy o czasów ostatniego kryzysu zdarzyło się to zaledwie jeden raz w październiku ub.r. To już 19.miesiąc konsekwentnego wzrostu w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Trend ciąglejest zdecydowanie wznoszący i sezonowe, wakacyjne obniżenie nie było zbyt głębokie a ostatni miesiąc przyniósł najlepszy wrześniowy rezultat od 2009 r., kiedy rejestracje w tej grupie sięgnęły dna w czasie ogólnoświatowego kryzysu i objęły w analogicznym miesiącu 582 nowe pojazdy. We wrześniu ub.r. dotyczyły1 828szt. Bardzo dobre wyniki przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t podążają za dynamicznie rozwijającym sięrynkiem ciągników samochodowych, które w ostatnim miesiącu osiągnęły wysoki 18,3% wzrost. Badania GUSwe wrześniu br. w sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. wykazują ogólny klimat koniunktury pozytywny. W ostatnim miesiącu na poziomie podobnym, jak w poprzednim.

Rej naczepy 09 og

Sytuacja w przewozach międzynarodowych, w których aktywnie uczestniczą polscy przewoźnicy i gdzie podstawą działalności są m.in. posiadane przez nich zespoły pojazdów (ciągniki, naczepy i przyczepy), utrzymuje się ciągle w atmosferze dyskusji o płacach minimalnych. Regulacje wprowadzane przez niemiecką ustawę MiLoG oraz francuską loi Macron, czy przepisy w Belgii nakładają nieproporcjonalne obciążenia administracyjne na przedsiębiorców świadczących usługi międzynarodowego transportu drogowego. Negatywnie na rozwój przewozów międzynarodowych na trasach do Wielkiej Brytanii czy Irlandii wpływa też ciągle kryzysowa sytuacja w porcie w Calais. Wszystko to stanowi przykład utrudnień z jakimi przedsiębiorcy tej branży mierzą się. Będziemy obserwować, jak to wpłynie na dotychczasowy silny rozwój rynku średnich i ciężkich pojazdów użytkowych w tym naczep i przyczep.

Od początku br. w grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t zarejestrowano 17 920 szt. czyli więcej o 3 897 szt. (+27,8%) niż w takim samym okresie w 2015r. W skumulowanym rankingu marek po trzech kwartałach na pierwszym miejscu jest SCHMITZ CARGOBULL mimo nieco wolniejszej niż cały rynek dynamice w ostatnim miesiącu, kiedy rejestracje tej marki wzrosły o 13,8% podczas, gdy cały rynek zwiększał się w tempie +18,3%. Do końca września zarejestrowano 4 013 pojazdów tej marki. Ich wzrost wyniósł w skali roku 36,7% i przewyższył o prawie 9 pkt. proc. wzrost całego rynku w tym czasie. Związku z tym SCHMITZ CARGOBULL zwiększył swój udział do 22,4% wobec 20,9% jakie zajmował prze rokiem. Zwiększył też dystans do 208szt. od marki KRONE, która utrzymuje się na drugim miejscu. Od początku roku zarejestrowano 3 805 jej przyczep i naczep (+28,8% r/r). Marka ta również przekroczyła 1/5 rynku i przekroczyła 21,2%. Jednak na przestrzeni roku straciła pierwsze miejsce. Trzeci na liście niezagrożenie jest WIELTON - ma 16,3%, po wydaniu swoim klientom w ciągu 9. miesięcy 2913 pojazdów (+37,0%). Czwarty KOEGEL z liczbą 1 549 rejestracji, w ostatnim miesiącu, jako jedyny w pierwszej piątce marek, przyhamował (-7,2% r/r) a jego wzrost w skali roku obniżył do 30,6%. Najbardziej dynamiczny rozwój w pierwszej piątce nadal ma po trzech kwartałach br. KAESSBOHRER +69,5%. Z liczbą 649 pojazdów zajmuje niezagrożenie piąte miejsce.

Rej naczepy 09

Z rejestracją czasową licząc od początku 2016r. pozostało w polskich rejestrach (na koniec poszczególnych miesięcy razem) 1 795 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli o 98 sztuk (+5,8%) więcej niż rok wcześniej. Pojazdy te mogły być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był WIELTON - 1169 szt., następnie BODEX - 112 szt. i MEGA 106, a dalej SCHMITZ CARGOBULL – 89 i ZASŁAW - 46.

Od początku roku 2016 roku zarejestrowano 16 329 (+28,6%) naczep o DMC pow. 3,5t. Największą grupę wśród nich stanowiły, bez zmiany, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Było ich razem 10 270 szt. (+39,8%). Mają one blisko 63% tej części rynku. Na drugim miejscu są furgony, których przybyło od początku roku 2 143 (+34,4%). Ich udział zwiększył się o niecały 1 pkt. proc. do 13,1%od ub.r. Wyróżniono wśród nich 1 859 chłodni (+39,9%) i 26 izoterm. Pozostałe 258 szt. to w przeważającej części furgony uniwersalne (247 szt.), których zarejestrowano więcej o 3,8% niż w ub.r. Natomiast udział wywrotek w grupie naczep o DMC pow. 3,5t znacznie obniżył się i wyniósł 12,1% wobec 16,2% w analogicznym czasie przed rokiem a ich liczba zmniejszyła się o 3,3% do 1 984 szt. Cysterny zaznaczyły tu swoją obecność rejestracjami 640 szt.

Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t od początku 2016r nadwyżka nad poprzednim rokiem, wyniosła 20,1% (+266 szt.). Łącznie zarejestrowano 1591 nowych przyczep o masie pow. 3,5t. Liczebność ich zasadniczej części - przyczep kurtynowych i skrzyniowych osiągnęła 1 157 szt. i była o 26,3% wyższa niż rok wcześniej (+241szt). Zarejestrowano tu 49 cystern i 35 furgonów a wśród nich 21 chłodni i 3 izotermy.

We wrześniu br. przyczep lekkich przybyło 3 624 szt. (+11,7%). Przybywa ich 27. miesiąc z rzędu nieprzerwanie od połowy 2014r. Było ich również więcej niż w sierpniu o 2,3% (+80szt.). Utrzymuje się wysokie, dwucyfrowe tempo rejestracji. Wolumen nowych pojazdów potwierdza odbudowywanie tej części rynku od ostatniego załamania w 2014 roku. Od początku roku przybyło 32 871 pojazdów w segmencie przyczep lekkich. tj. o 17,7% więcej niż w ciągu pierwszych trzech kwartałów ub.r.

W rankingu marek na pierwszej pozycji jest bezdyskusyjnie i z dużą przewagą NEPTUN-SORELPOL. Zarejestrował 11 005 szt. czyli więcej licząc w skali roku o 59% i przekroczył 1/3 rynku, podczas gdy rok wcześniej miał 25%. Na drugiej pozycji bez zmiany jest TEMA z liczbą 6 968 zarejestrowanych przyczep lekkich. Poprawiła swój rezultat sprzed roku o 30% i przekroczyła 1/5 rynku (21%). Na trzecim miejscu są przyczepy BRENDERUP - THULE TRAILERS. Przybyło ich 1 935 sztuk przy spadku o 12%. Na czwartymmiejscu utrzymuje się marka RYDWAN (1554szt; +15%) a za nim BORO (1342szt.; -65%), który stracił do tej pory najwięcej spośród 5. pierwszych marek.

Dodatkowo od stycznia do września 2016r, 469 lekkich przyczep pozostało na rejestracji czasowej (łącznie na koniec  poszczególnych miesięcy). Jest ich mniej o 4,5% niż w takim samym czasie przed rokiem. Najwięcej tego typu rejestracji odnotowano dla marki TEMA (58 szt.), NEPTUN-SORELPOL (56 szt.) i RYDWAN (48szt.).

Źródło: Analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL