Ataki na kierowców

Ataki na kierowców

Polska wizyta w Calais

W dniach 28–30 września 2016 r. delegacja złożona z przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych udała się do Calais we Francji. Celem wyjazdu było sprawdzenie aktualnej sytuacji, która ma miejsce w okolicach Calais w związku z doniesieniami przewoźników o nasilających się atakach na kierowców i pojazdy ciężarowe przez imigrantów usiłujących nielegalnie dostać się do Wielkiej Brytanii.

29 września 2016 r. delegacja spotkała się przedstawicielem władz rządowych Republiki Francuskiej Panem Vincentem Berton - podprefektem Calais. Spotkanie zorganizowała Ambasada RP w Paryżu, którą reprezentował na spotkaniu oficer łącznikowy polskiej policji we Francji.

Delegacja poinformowała o otrzymywaniu niepokojących doniesień o atakach emigrantów na polskich kierowców usiłujących wtargnąć do pojazdów ciężarowych i nielegalnie dostać się do Wielkiej Brytanii. Informacje te przekazywane są przez organizacje międzynarodowych przewoźników drogowych, które wskazują na brak wystarczających środków zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i ładunków oraz pojazdów.

Strona francuska przekazała wyjaśnienia na temat podjętych przez nią środków -wskazując, że z uwagi na skalę zjawiska, problem ma wymiar europejski, a sprawą powinna zająć się Komisja Europejska. Prefekt poinformował o bezpośrednim zaangażowaniu w rozwiązanie problemu prezydenta Francji, który podczas wizyty w Calais zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie, łącznie z likwidacją do końca 2016 roku obozowiska imigrantów znajdującego się nieopodal portu Calais. Strona francuska zaapelowała o zgłaszanie przypadków ataków imigrantów na kierowców i pojazdy na specjalnie uruchomione do tego celu telefoniczne numery alarmowe. Zapewniono także o szybkiej reakcji policji w takich przypadkach.

Następnie delegacja udała się w okolice portu Calais w celu zweryfikowania podsiadanych informacji. Stwierdzono, że okolice dojazdu do portu są silnie strzeżone przez policję i żandarmerię francuską. Zaobserwowano co najmniej kilkanaście pojazdów sił policyjnych na zakrętach dróg, prowadzących do przeprawy promowej oraz liczne piesze patrole ww. służb. Zauważono pojazdy żandarmerii stojące na poboczach dróg skąd może potencjalnie dochodzić do ataków na pojazdy. Delegacja udała się także w okolice obozowiska imigrantów oraz do miejsca przeprawy promowej.

Delegacja w miejscowości Arras spotkała się z szefem stowarzyszenia francuskich przewoźników drogowych FNTR regionu Pas-de-Calais panem Sebastianem Rivera. Z relacji uzyskanych podczas tej wizyty wynika, że lokalni przewoźnicy są od dawna narażeni na ataki imigrantów i mają wypracowane metody zapobiegania próbom wtargnięcia imigrantów do pojazdów i są gotowi podzielić się swoją wiedzą z polskimi przewoźnikami.

Podczas wizyty zaobserwowano wzmożony ruch pojazdów ciężarowych, praktycznie ze wszystkich państw europejskich, z czego ok 25 proc. stanowiły pojazdy z polskim znakami rejestracyjnymi. Z uzyskanych informacji wynika, że cześć polskich przewoźników, aby uniknąć problemów w Calais wybiera Rotterdam, jako miejsce przeprawy promowej do W. Brytanii.

W związku z wizytą w Calais, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odbyło 4 października 2016 r. konsultacje w MSZ w zakresie dalszych działań wspierających polskich przewoźników drogowych, narażonych na ataki ze strony nielegalnych imigrantów. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie.

Ponadto strona polska zaproponowała większe zaangażowanie Komisji Europejskiej w rozwiązanie tego problemu, aby wypracować wspólne rozwiązania dla wszystkich krajów UE.

Ministerstwo kontynuowało będzie bezpośrednią współpracę z ZMPD oraz innymi stowarzyszeniami przewoźników, od których zbierane będą informacje na temat sytuacji polskich kierowców.

Źródło: www.gitd.gov.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL