Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t

Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (wrzesień 2016)

Po wakacyjnej przerwie wrzesień, jak zazwyczaj przyniósł wzmocnienie wyniku. Ostatni miesiąc zamknął się rezultatem 2 609 nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t. W grupie tylko samochodów ciężarowych pow. 3,5t zarejestrowano 2506 szt. co przełożyło się na 11% wzrostu r/r (+240 szt.) i 33% (+623 szt.) w skali miesiąca. Był to zdecydowanie najlepszy wrześniowy rezultat w tej grupie pojazdów w ciągu ostatnich 10 lat. Nie można tego powiedzieć o wynikach rejestracji nowych autobusów pow. 3,5t. które wyniosły 103szt. W porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r. odnotowano tu również umiarkowany wzrost o 7,3% (+7 szt.), jednak poziom ten można uznać za niski na tle wrześniowych rezultatów ostatnich 10 lat, aczkolwiek przekraczający średni (87 szt.) osiągany w ciągu minionych pięciu lat. Wyjątkowo słabo wypadły rejestracje dużych autobusów o DMC od 16t. W porównaniu do sierpnia br. liczba nowych autobusów zmniejszyła się o 19,5% (-25szt.). Od początku roku, w ciągu trzech kwartałów, użytkownicy odebrali 20 819 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. Wzrost w skali roku jest nadal bardzo wysoki i wynosi 23,4%.

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, we wrześniu br. przybyło 2 836 szt. Przełożyło się to na wzrost ich liczby o 2,7% r/r i 11,7% m/m. W całej grupie wyróżniliśmy 2 544 samochody ciężarowe (+7,6% r/r i +20,4% m/m) i 292 autobusy (-26,3% r/r i -31,6% m/m). Od początku roku w rejestrach centralnej ewidencji przybyło razem 24,0 tys. używanych pojazdów użytkowych. Nadwyżka nad wynikami analogicznego okresu ub.r. wzrosła do 2,1%. W całej grupie było 21,3 tys. ciężarówek i niemal 2,7 tys. autobusów. Razem przewyższyły one liczebność nowych pojazdów zarejestrowanych w tym samym czasie o 2,1%.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t
Po wakacyjnej przerwie rejestracje w grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. wyniosły 2 506 (+10,6%r/r; +33,1%m/m).  Ciągniki siodłowe wzmocniły swój udział do 81%. Miesiąc wcześniej stanowiły one 71% a w analogicznym miesiącu w ub.r. 75,7%. Średnia dla bieżącego roku to ciągle 79,2%. W całym ubiegłym roku, ciągniki stanowiły blisko 76% a w przedkryzysowych latach 2007 – 2008, 62% - 51%. We wrześniu zarejestrowano 2030szt. ciągników. Ich rezultat z ostatniego miesiąca przełożył się na 18,3% wzrost r/r i 52,4% m/m. Struktura sprzedaży samochodów ciężarowych zmienia się i coraz większą część zajmują ciągniki, które są podstawą i świadectwem rozwoju przewozów międzynarodowych wykonywanych przez polskich przewoźników.Skompletowane podwozia (razem z zabudowami specjalnymi) osiągnęły we wrześniu br. 476 szt. (-13,5% r/r i -13,6% m/m). Ze względu na opisaną wcześniej zmianę struktury całej grupy, do średniomiesięcznego poziomu podwozi z roku 2007 (709szt.) czy tym bardziej 2008 (832 szt.) jest daleko w tej części rynku.

Rej wrz

Od początku roku zarejestrowano 19 385 szt. (+23,8%) nowych samochodów ciężarowych. Wśród nich było 15 390 ciągników (+29,2%), które stanowią zasadniczą część łącznie średnich i ciężkich pojazdów (79,4% udz.), i zwłaszcza tych najcięższych o DMC od 16t. (86,2% udz.). Od początku roku przybyło samochodów najcięższych o dmc od 16t. 17 852 (+26,7%). Pojazdy o tonażu poniżej 16t. skupiły zainteresowanie 1 516 nabywców, o 45szt. mniej niż rok wcześniej (-2,9%). Wśród podwozi tego segmentu masowego wyróżnia się IVECO (720;-2,3%) z 47,5% udziałem. Następny w tej grupie MAN (338; 0,6%) skupia 22,3% tej części rynku a kolejny MERCEDES-BENZ już tylko 16,4% (248; -21%).

Do końca września br. najsilniejsza grupa odbiorców wszystkich samochodów ciężarowych pow. 3,5t – firmy prowadzące leasing czy CFM - odebrały blisko 76% nowo zarejestrowanych pojazdów. Podczas, gdy rok wcześniej ich udział był niższy o 4 pkt. proc. O początku br. przypadło na nie blisko 14,7 tys. nowych rejestracji wobec 11,3 tys. szt. rok wcześniej. Wszystkie podmioty instytucjonalne odebrały od początku roku prawie 17,4 tys. nowych pojazdów, co przekłada się na 89,6% rynku.

W rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t we wrześniu br. najwięcej pojazdów dostarczyła klientom SCANIA wydając 438 szt., więcej o 83 szt. (+23,4%) niż w analogicznym miesiącu ub.r. Następny był MERCEDES-BENZ, który wydał 421 szt. (- 7,9%). Tuż za nim był MAN , który dostarczył 420szt. (+9,1%). Na czwartą pozycję wkroczyło VOLVO z liczbą 415 wydań, większą o 30,1% niż we wrześniu przed rokiem. Na piątej dopiero DAF z niskim tempem wzrostu (413 szt.;+2,5%). Od początku roku, po trzech kwartałach na czele jest DAF (3637; +29,0%), który utrzymuje udział bliski 1/5 rynku (18,8%). Następnie na drugim SCANIA z liczbą 3415 pojazdów (+39,2%). Przypada na nią 17,6% udział. Na trzeciej pozycji jest MAN (3328; +17,8%) z 17,2% udziałem. VOLVO wzmocnił swój udział do 16,2% na czwartej pozycji, po rejestracji 3149 szt. (+41,4%).
Pierwszą piątkę zamknął bez zmiany MERCEDES-BENZ z liczbą 2863szt. (+8,3%) i 14,8% udziałem w rynku.

Rankingi dla samochodów ciężarowych o DMC >= 16t
Od początku roku w grupie najcięższych pojazdów po trzecim kwartale kolejność taka jak w I półroczu. Pierwszy jest DAF (3576; +29,5%) przed SCANIĄ (3415; +39,2%). Za nią na trzecim VOLVO (3143; +41,4%). Następny jest MAN (2985; +20,1%). Piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (2612; +12,2%).

Rej wrz og

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t
W grupie samochodów dostawczych do 3,5t we wrześniu br. według analiz PZPM na podstawie danych CEP przybyło 4 732 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów. Poziom ten mimo nieznacznego spadku (-0,6%) w porównaniu z wrześniem ub.r. jest ciągle wysoki i przewyższający rezultaty analogicznego miesiąca 2008r. przed światowym kryzysem. Zmiana wymagań dla nowo rejestrowanych samochodów kategorii N1, która weszła od września br. przyhamowała rezultaty ostatniego miesiąca w porównaniu z sierpniowym rezultatem o 12,6%. Mimo tego był to drugi wrześniowy rezultat ostatnich dziesięciu lat niższy zaledwie o 30 samochodów od rekordowego poziomu osiągniętego w ub.r. Od początku roku przybyły 44 375 nowe samochody dostawcze o DMC do 3,5t. Jest to o 20,0% więcej niż w analogicznym czasie 2015r. już teraz po trzech kwartałach br. widać, że bieżący rok będzie rekordowy dla tej grupy pojazdów w ciągu ostatnich 10 lat i jest szansa na przekroczenie 60 tys. szt.

Od początku roku wśród samochodów dostawczych w klasyfikacji marek nie ma zmiany na pierwszych miejscach. Liderem jest Fiat (8470). Jego udział wynosi poniżej 1/5 rynku (19,1%). Tempo wzrostu tej marki skurczyło się do 0,9%. Na drugim miejscu Renault z liczbą 6456 zarejestrowanych samochodów w tempie +22,8%. Trzeci bez zmiany jest Ford (4470; +23,2%) a Peugeot (4134; +11,4%) czwarty. Piąte jest Iveco (3869) najbardziej dynamiczne wśród wymienionych marek (+74,0%). Volkswagen (3427; +6,3%) jest już poza pierwszą piątką.

Wśród najpopularniejszych modeli liczonych od początku roku 2016 roku na pierwsze miejsce wysunął się Master (5 540), Ducato przesunął się na drugie miejsce (5 458). Oba dzieli po wrześniu 0,2% udziału w rynku. Dalej bez zmiany Daily (3 867), Boxer (2 541) i Sprinter (2 312). Na szóstym Dokker (1 888) a za nim Transit (1 510), który wyprzedza Berlingo (1 413). Dziewiąte Doblo (1 373). Pierwszą dziesiątkę zamyka Partner (1 319).

Wśród samochodów dostawczych od początku roku zarejestrowano 2 263 samochody osobowo-ciężarowe (+11,0%), 10 659 kombivany (+4,2%), 1767 pick-upów (+57,1), 244 kempingowe (+74,3%) oraz 29 442 pozostałe (+25,6%). W poszczególnych segmentach najpopularniejsze były odpowiednio: Skoda Citigo (692; +143,7%); Dacia Dokker (1888; +28,2%); Volkswagen Amarok (441; +77,8%); Fiat Ducato i Volkswagen California (po 13 szt.) jako kempingowe. W pozostałych pierwsze miejsce utracił Ducato (5445; -4,8%) na rzecz Mastera Renault (5539; +33,2%).

Od początku roku najczęściej rejestrowane przeznaczenie w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów wśród samochodów dostawczych, to izotermy (1162; +20,4%); zabudowy uniwersalne (920; +47,2%); chłodnie (404; +57,2%) i zabudowy do przewozu pojazdów (384; 43,3%) czy kempingowe (244 (+74,3%) i pomoce drogowe 200 (+115,1%). Trzeba podkreślić, że 91,6% ( 40 638 szt.) całego, zróżnicowanego rynku samochodów dostawczych do 3,5t, nie ma w ogóle przy pierwszej rejestracji określonego przeznaczenia. W tej części znajdują się liczne Mastery (5023szt. liczone od początku b.r.), Ducato (4975szt.), Daily (2576szt.), Boxery (2303szt.), Dokkery (1888szt.) z kombivanów oraz Sprintery (1834 szt.). Oczywiście są w grupie bez zapisanego – określonego przeznaczenia również obecne niemal wszystkie samochody zgrupowane w segmencie osobowo-ciężarowych (zbudowane zasadniczo na podwoziu samochodów osobowych), także kombivany czy pick-upy.

W ostatnim miesiącu wyjątkowa zmiana najliczniej były rejestrowane Mastery (746szt.), a dopiero następnie Ducato (609) i Daily (339). Na czwartym miejscu w rankingu września utrzymał się Boxer (286) a piąte zajął Transit (220). Dalej znalazły się Sprintery ((209) i Dokkery (193).

Nowe autobusy o DMC>3,5T
We wrześniu rejestracje nowych autobusów pow. 3,5t. wyniosły 103szt. W porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r. odnotowano tu umiarkowany wzrost o 7,3% (+7 szt.). Poziom ten można uznać za niski na tle wrześniowych rezultatów ostatnich 10 lat, aczkolwiek przekraczający średni (87 szt.) osiągany w ciągu minionych pięciu lat. W porównaniu do sierpnia br. liczba nowych autobusów zmniejszyła się o 19,5% (-25szt.). Wyjątkowo słabo wypadły rejestracje dużych autobusów o DMC od 16t. Zarejestrowano ich zalewie 16 szt. podczas gdy w poprzednim miesiącu było ich 50 a w lipcu 133.

Od początku roku zarejestrowano 1434 autobusy (+18,0%) a wśród nich 757 o DMC od 16t. (+11,8%)W rankingu marek od początku roku pierwsze miejsce ma niezagrożenie MERCEDES-BENZ po wydaniu 695 (+50,8%) autobusów. Swoją przewagę nad drugą marką – SOLARIS (313; +115,9%), wzmocnił do 382szt. Na trzecim miejscu jest zmiana zajął je FORD (77; +5,5%) wyprzedzając o 1 szt. SCANIĘ, która nie zarejestrowała w ostatnim miesiącu żadnego autobusu pod swoją marką i pozostała z liczbą 76 rejestracji (+24,6%). Dalej jest SETRA po wydaniu 64 (+36,2%) autobusów. Wśród firm zabudowujących (łącznie dla różnych rodzajów podwozi) od początku roku niezagrożenie na pierwszym miejscu MERCUS - 162 szt., następnie AUTO-CUBY 55szt. później HIGER – 44 szt., dalej BUS-PRESTIGE 38 i CMS-AUTO – 29 szt. a 27 AUTOMET.

Źródło: PZPM/4Trucks.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL