Działania kontrolne ITD

Działania kontrolne ITD

Kontrole inspektorów pod kryptonimem "ALKOHOL I NARKOTYKI".

26 września Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z funkcjonariuszami Policji podejmowali działania, które były ukierunkowane na przeprowadzenie kontroli maksymalnej liczby kierowców i wyeliminowanie z ruchu tych, którzy kierują pojazdem będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Akcja ta miała na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w tym spowodowanych właśnie przez kierujących pod wpływem alkoholu i narkotyków. Inspektorzy wraz z policjantami z drogówki wykorzystywali w działaniach cały dostępny sprzęt służący do ujawniania nieodpowiedzialnych kierowców, którzy często są sprawcami kolizji i wypadków drogowych.

W wyniku przeprowadzonych działań inspektorzy skontrolowali 63 pojazdy. Stwierdzone podczas tych kontroli nieprawidłowości skutkowały nałożeniem na kierujących pojazdami 11. mandatów karnych na łączną kwotę 3150 złotych oraz wszczęciem 5. postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec podmiotów wykonujących przewozy drogowe. Ponadto zatrzymano 4 dowody rejestracyjne pojazdów, w których stwierdzono nieprawidłowościami w zakresie stanu technicznego. W jednym przypadku kierowca posiadający obywatelstwo estońskie prowadził ciągnik samochodowy wraz z naczepą mając 0,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca ten został przekazany Policji w celu przeprowadzenia dalszych czynności.

Źródło: www.witd.gorzow.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL