Porozumienie o współpracy.

Porozumienie o współpracy.

Współpraca w ramach nadzoru nad warunkami transportu drogowego artykułów rolno-spożywczych. 

W dniu 29 września 2016 r. Barbara Maciorowska - Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz, działający w zastępstwie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - Waldemar Dobrzyniewicz – zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisali porozumienie o współpracy.

Strony zobowiązały się m.in. do podejmowania wspólnych działań w celu zwiększenia efektywności kontroli, wzajemnego przekazywania informacji o negatywnych zjawiskach występujących w obrocie artykułami rolno-spożywczymi, a także do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie wykonywania czynności kontrolnych. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Źródło: www.bialystok.witd.gov.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL