UOKiK zbadał jakość paliw w sieci LOTOS

UOKiK zbadał jakość paliw w sieci LOTOS

W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) skontrolował co 10 stację paliw w sieci LOTOS.

Na żadnej z nich nie wykryto nieprawidłowości związanych z jakością paliw.

Od 18 stycznia do 31 lipca br. urzędnicy Inspekcji Handlowej na zlecenie UOKiK zbadali 22 próbki benzyn oraz 24 próbki oleju napędowego na stacjach sieci LOTOS.

Działania projakościowe zaczynają się już u producenta, czyli w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, zaliczanej do grona najnowocześniejszych tego typu zakładów na świecie. W dalszym etapie paliwo trafia do baz magazynowych położonych na terenie kraju. Wszystkie bazy spełniają wysokie wymagania polskich i europejskich przepisów. Transport paliw z rafinerii na bazy realizuje wyspecjalizowana spółka LOTOS Kolej – drugi największy przewoźnik kolejowy w kraju. Na stacje LOTOS, paliwa są już rozwożone cysternami samochodowymi.

Od 2013 roku spółka LOTOS Paliwa wykorzystuje autocysterny wyposażone w jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów nadzoru nad ładunkiem, którego elementami są elektroniczne zabezpieczenia cystern i monitoring tras pojazdów oparty o geolokalizację.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL