Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep w tym przyczep lekkich i rolniczych

Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep w tym przyczep lekkich i rolniczych

Według wstępnych danych w sierpniu 2016r. zarejestrowano 6 064 nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów.

Zwyczajowo pojawił się spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca, który wyniósł teraz -8,8%. Podczas gdy w ciągu ostatnich lat, obserwowany w drugim wakacyjnym miesiącu był zdecydowanie głębszy (od -18% do -30%). Wyniki ostatniego miesiąca całej grupy przyczep i naczep łącznie, po dwóch spokojniejszych okresach (czerwiec +5% i lipiec 3,4%), znowu zdecydowanie przyspieszyły. W sierpniu br. wzrost rok do roku wyniósł + 25,3%. Najbardziej dynamiczne były naczepy ciężarowe (1522 szt.; +42,7%). Przybywa ich 18. miesiąc z rzędu i tylko w poprzednim miesiącu obserwowaliśmy przyhamowanie (do 3,7%) bardzo wysokiego tempa wzrostu. Następne, najliczniejsze przyczepy lekkie, których zarejestrowano 3 544 szt., o 26,8% więcej niż w analogicznym miesiącu ub.r. i mniej niż miesiąc wcześniej o 123 szt. (-3,4%). Przyczepy ciężarowe , których zarejestrowano 654 szt. nieco zwolniły ale ich wzrost utrzymuje się 19. miesiąc i teraz wyniósł 18,9%. Nadal niezmiennie od lipca ub.r. kurczył się rynek przyczep rolniczych. W sierpniu ich spadek był ciągle bardzo poważny -23,1%, chociaż zmniejszył się wobec obserwowanego w lipcu (-25,2, w czerwcu (-76,4%) i jeszcze miesiąc wcześniej (-71%). W ostatnim miesiącu zarejestrowano 276 przyczep rolniczych. Podczas gdy rok wcześniej 359.
W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 688 pojazdów. Było to więcej o 38,6% (470 szt.) niż przed rokiem i mniej o 7,1% m/m (-129szt.).
Od początku br. przybyło 52 386 nowych przyczep i naczep. Jest to więcej o 12,9% (+5 972 szt.) niż w takim samym czasie 2015r. Pozytywnie wypadają zarówno przyczepy (+7,6%), jak i naczepy (29,6%). W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. od początku roku zarejestrowano 15 757 szt. czyli więcej o 3 562 szt. (+29,2%) niż w 2015r.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 688 pojazdów. Było to więcej o 38,6% (470 szt.) niż przed rokiem i mniej o 7,1% m/m (-129szt.). To już 18. miesiąc konsekwentnego wzrostu w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Trend ciągle jest zdecydowanie wznoszący i sezonowe obniżenie nie jest zbyt głębokie a ostatni miesiąc przyniósł najlepszy sierpniowy rezultat od 2009 r., kiedy rejestracje w tej grupie sięgnęły dna w czasie ogólnoświatowego kryzysu i objęły w analogicznym miesiącu 398 nowych pojazdów. W sierpniu ub.r. dotyczyły 1 218szt. Bardzo dobre wyniki przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t podążają za dynamicznie rozwijającym się rynkiem ciągników samochodowych, które w ostatnim miesiącu odbudowały się a ich wzrost wyniósł 30%. Badania GUS w sierpniu br. w sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. wykazują ogólny klimat koniunktury pozytywny. W ostatnim miesiącu na poziomie podobnym, jak w poprzednim. Sytuacja w przewozach międzynarodowych, w których aktywnie uczestniczą polscy przewoźnicy i gdzie podstawą działalności są m.in. posiadane przez nich zespoły pojazdów (ciągniki, naczepy i przyczepy), utrzymuje się ciągle w atmosferze dyskusji o płacach minimalnych. Regulacje wprowadzane przez niemiecką ustawę MiLoG oraz francuską loi Macron, czy przepisy w Belgii nakładają nieproporcjonalne obciążenia administracyjne na przedsiębiorców świadczących usługi międzynarodowego transportu drogowego. Stanowi to zapowiedź utrudnień z jakimi przedsiębiorcy tej branży już się mierzą. Będziemy obserwować, jak to wpłynie na dotychczasowy silny rozwój rynku średnich i ciężkich pojazdów użytkowych w tym naczep i przyczep. Pod koniec sierpnia br. odetchnęły polskie firmy transportowe realizujące przewozy przez terytorium Węgier, po oświadczeniu węgierskiego Ministerstwa Gospodarki, że jednak nie będą stosować przepisów o delegowaniu pracowników w przypadku transportu drogowego.

Od początku br. w grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t zarejestrowano 15 757 pojazdów i jest to rezultat o 29,2% wyższy niż osiągnięto w tym samym czasie w ub.r.
W skumulowanym rankingu marek na pierwszym miejscu jest SCHMITZ CARGOBULL po rejestracji 3 519 pojazdów i wzroście o 40,7%. Zwiększył swój dystans do 185szt. od marki KRONE, która utrzymuje się na drugim miejscu. Od początku roku zarejestrowano jej 3 334 przyczepy i naczepy (+29,4% r/r). Obie marki przekroczyły 1/5 rynku – pierwsza ma 22,3% udział w rynku a druga 21,2%. Trzeci na liście niezagrożenie jest WIELTON - ma 16,0%, po wydaniu swoim klientom w ciągu 8. miesięcy 2 525 pojazdów (+39,5%). Czwarty KOEGEL z liczbą 1 395 rejestracji, w ostatnim miesiącu wzmocnił swój wysoki wzrost w skali roku do 36,8%. Najbardziej dynamiczny rozwój w pierwszej piątce marek nadal ma po ośmiu miesiącach br. KAESSBOHRER +76,2%. Z liczbą 569 pojazdów zajmuje piąte miejsce.
Z rejestracją czasową licząc od początku 2016r. pozostało w polskich rejestrach (na koniec poszczególnych miesięcy razem) 1602 przyczepy i naczepy o DMC pow. 3,5t czyli o 114 sztuk (+7,7%) więcej niż rok wcześniej. Pojazdy te mogły być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był WIELTON - 1037 szt., następnie BODEX - 101 szt. i MEGA 95, a dalej SCHMITZ CARGOBULL - 81.

Od początku roku 2016 roku zarejestrowano 14 340 (+29,8%) naczep o DMC pow. 3,5t. Największą grupę wśród nich stanowiły, bez zmiany, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Było ich razem 8 980szt. Mają one blisko 63% tej części rynku. Na drugim miejscu są furgony, których przybyło od początku roku 1 883 (+41%). Ich udział zwiększył się o 1 pkt. proc. do 13% od ub.r. Wyróżniono wśród nich 1 619 chłodni (+45%) i 26 izoterm. Pozostałe 238 szt. to w przeważającej części furgony uniwersalne (229 szt.), których zarejestrowano więcej o 17% niż w ub.r. Natomiast udział wywrotek w grupie naczep o DMC pow. 3,5t znacznie obniżył się i wyniósł 12,3% wobec 16,5% w analogicznym czasie przed rokiem a ich liczba zmniejszyła się o 3,5% do 1 758 szt. Cysterny zaznaczyły tu swoją obecność rejestracjami 553 szt. Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t od początku 2016r nadwyżka nad poprzednim rokiem, dzięki dobrym rezultatom w ostatnich miesiącach, zwiększyła się i wyniosła 23,3% (+268 szt.). Łącznie zarejestrowano 1418 nowych przyczep o masie pow. 3,5t. Liczebność ich zasadniczej części - przyczep kurtynowych i skrzyniowych osiągnęła 1 025 szt. i była o 27% wyższa niż rok wcześniej (+219szt). Zarejestrowano tu 45 cystern i 26 furgonów a wśród nich 14 chłodni i 1 izotermę.

W sierpniu br. zarejestrowano 3 544 szt. przyczep lekkich. Więcej o 26,8% niż w analogicznym miesiącu ub.r. i mniej niż miesiąc wcześniej o 123 szt. (-3,4%). Utrzymuje się wysokie, dwucyfrowe tempo rejestracji. Wolumen nowych pojazdów potwierdza odbudowywanie tej części rynku od ostatniego załamania w 2014 roku.

Od początku roku przybyło 29 247 pojazdów w segmencie przyczep lekkich. tj. o 18,5% więcej niż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy ub.r.
W rankingu marek na pierwszej pozycji jest bezdyskusyjnie i z dużą przewagą NEPTUN-SORELPOL. Zarejestrował 9 778 szt. czyli więcej licząc rok do roku o 67% i przekroczył 1/3 rynku, podczas gdy rok wcześniej miał 24%. Na drugiej pozycji bez zmiany jest TEMA z liczbą 6 194 zarejestrowanych przyczep lekkich. Poprawiła swój rezultat sprzed roku o 32% i przekroczyła 1/5 rynku (21%). Na trzecim miejscu są przyczepy BRENDERUP - THULE TRAILERS, która zarejestrowała 1 746 sztuk przy spadku o 12%. Na czwartym miejscu utrzymuje się marka RYDWAN (1377szt; +18%) a za nim BORO (1244szt.; -65%), który stracił do tej pory najwięcej spośród 5. pierwszych marek.
Dodatkowo od stycznia do sierpnia 2016r, 416 lekkich przyczep pozostało na rejestracji czasowej (na koniec poszczególnych miesięcy). Przed rokiem było ich więcej o 7%. Najwięcej tego typu rejestracji odnotowano dla marki TEMA (52 szt.), NEPTUN-SORELPOL (48 szt.) i RYDWAN (44szt.).

Nadal niezmiennie od lipca ub.r. kurczył się rynek przyczep rolniczych. W sierpniu ich spadek był ciągle bardzo poważny -23,1%, chociaż zmniejszył się wobec obserwowanego w lipcu (-25,2, w czerwcu (-76,4%) i jeszcze miesiąc wcześniej (-71%). W ostatnim miesiącu zarejestrowano 276 przyczep rolniczych. Podczas gdy rok wcześniej 359. Blado w tej grupie wygląda szczyt sezonu. Wśród ciągników rolniczych obserwujemy podobną sytuację i mamy już za sobą trzy lata (od 2013r) ze spadkiem. W grupie przyczep rolniczych, co prawda ubiegły rok przełamał tendencję spadkową, ale teraz zapowiada się najsłabszy rok od 8 lat, zobaczymy co przyniesie.

Od początku br. roku zarejestrowano 2 283 przyczepy rolnicze, mniej o 2914 szt. (-56,1%) niż do końca sierpnia ub.r. Obserwujemy też, że w ostatnich trzech latach rynek używanych przyczep rolniczych sprowadzanych do Polski rósł bardzo dynamicznie (+43% w 2013r, +15% w 2014 i +26% w 2015 do poziomu 3,6 tys. szt.). Ciągle liczba pierwszych rejestracji nowych przewyższała używane, choć coraz mniej (odpowiednio 3 kronie, 2 i 1,7 razy). W bieżącym roku relacja ta odwróciła się. Do końca sierpnia zarejestrowano 2,1 tys. używanych ciężarowych przyczep rolniczych czyli o 7,3% mniej niż w tym samym czasie nowych.

PZPM/4trucks.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL