Wzmożone kontrole ciężarówek na Dolnym Śląsku

Wzmożone kontrole ciężarówek na Dolnym Śląsku

W dniach 23-24 maja w ciągu autostrady A4, drogi ekspresowej S8 i drogi krajowej nr 8 były prowadzone działania kontrolne dotyczące międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy.

Działania były prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu przy współudziale inspektorów Wydziału ds. Kontroli Delegatury Południowo-Zachodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, funkcjonariuszy Służby Celnej we Wrocławiu, Straży Granicznej w Kłodzku oraz inspektorów Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu.

Podczas działań, szczegółowej kontroli podlegały certyfikaty potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich norm EURO w zakresie emisji spalin i innych wymogów technicznych, prawidłowość używania urządzeń pomiarowo-kontrolnych – tachografów oraz trzeźwości kierowców. W wyniku prowadzonych działań skontrolowano 115 pojazdów, w tym 37 należących do przedsiębiorców z państw, co do których istniał wymóg posiadania stosownego zezwolenia na przejazd.

Na kierujących pojazdami nałożono w sumie 42 mandaty karne za stwierdzone naruszenia ustawy o transporcie drogowym oraz wykroczenia ustawy prawo o ruchu drogowym. Wobec 4 przedsiębiorców wszczęte zostały postępowania administracyjne za naruszenia ustawy o transporcie drogowym. Ponadto, w ramach prowadzonych czynności kontrolnych ujawniono kilka poważnych przypadków naruszeń przepisów, obowiązujących przy realizacji przewozów drogowych, które stwarzały istotne zagrożenie bezpieczeństwa w ruch drogowym. Zatrzymany przewoźnik rumuński przewoził ponad dwudziestotonowy, źle zamocowany ładunek bali drewna, który uległ podczas przewozu znacznemu przemieszczeniu. Dalszy jego transport groził wypadnięciem z pojazdu na innych uczestników ruchu drogowego.

W kolejnym 40 tonowym pojeździe stwierdzono, iż kierowca prowadząc pojazd rejestrował swoje aktywności na karcie kierowcy wydanej na przedsiębiorcę.Nie był to pierwszy przypadek manipulacji w tej firmie. Podczas kontroli następnych dwóch pojazdów, kierowca czeski nie rejestrował swoich aktywności na wykresówkach, z kolei kierowca węgierski do momentu zatrzymania, przez ostatnie kilkadziesiąt kilometrów, jechał na magnesie symulując „odpoczynek". Najbardziej zaskakujący był jednak przypadek dotyczący wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego próżnym nieoczyszczonym pojazdem, po ładunku towaru niebezpiecznego o numerze UN 1202, w którym jak się okazało zainstalowany był profesjonalny, wyłącznik tachografu umożliwiający jazdę kierowcy przy rejestracji na tachografie „odpoczynku". Co ciekawe był to trzeci ujawniony przypadek u tego samego przewoźnika.

4trucks.pl / WITD Wrocław

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL