Wyniki finansowa PACCAR - I kwartał 2016 r.

Wyniki finansowa PACCAR - I kwartał 2016 r.

Przychody netto PACCAR ze sprzedaży oraz przychody z tytułu usług finansowych wyniosły za pierwszy kwartał 2016 roku 4,3 mld dolarów, w porównaniu z 4,83 mld dolarów za pierwszy kwartał 2015 roku.

Skorygowany zysk netto firmy PACCAR (nie według ogólnie przyjętych w USA zasad rachunkowości (ang. non-GAAP)) wyniósł w pierwszym kwartale 2016 roku 348,0 mln dolarów (0,99 dolara na jedną rozwodnioną akcję), z wyłączeniem jednorazowego odpisu w kwocie 942,6 mln dolarów z tytułu postępowania Komisji Europejskiej obejmującego wszystkich europejskich producentów samochodów ciężarowych. W pierwszym kwartale ubiegłego roku firma osiągnęła zysk netto w kwocie 378,4 mln dolarów (1,06 dolara na jedną rozwodnioną akcję). Z uwzględnieniem jednorazowego odpisu, który nie stanowi kosztu uzyskania przychodów dla celów podatkowych, firma PACCAR wykazała w pierwszym kwartale 2016 roku stratę netto 594,6 mln dolarów (1,69 dolara na jedną rozwodnioną akcję). Firma będzie nadal szacować wysokość odpisu, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania.

Wykup akcji przez PACCAR
W pierwszym kwartale 2016 roku PACCAR wykupił 1,1 miliona swoich akcji zwykłych za kwotę 56,3 mln dolarów. Na podstawie obowiązującego zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów wykupu akcji do kwoty 300 mln dolarów, PACCAR dokonał wykupu 3,8 miliona akcji za kwotę 192,6 mln dolarów.

Znakomite zyski netto i przepływy pieniężne firmy PACCAR czynią z jej akcji atrakcyjną inwestycję długoterminową. Program wykupu akcji odzwierciedla pewność Rady co do pomyślnego rozwoju działalności firmy PACCAR na całym świeciepowiedział Bob Christensen, prezes i dyrektor finansowy PACCAR.

4trucks.pl / PACCAR

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL