Przeładowani o ponad 40 procent

Przeładowani o ponad 40 procent

W dniu 14 kwietnia na DK nr 51 inspektorzy transportu drogowego z WITD Olsztyn zatrzymali do kontroli 2 pojazdy, którymi wykonywano przewóz drogowy rzeczy.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów wagowych kontrolowanych pojazdów, dokonano ich pomiarów oraz ważenia. Zgodnie z pomiarami stwierdzono, że pomierzona rzeczywista masa całkowita kontrolowanych pojazdów wraz z ładunkiem wynosiła 45,5 t dla pierwszego pojazdu i 44 t dla drugiego pojazdu. W związku z tym, że dopuszczalna masa całkowita kontrolowanych pojazdów, mogła wynosić 32 t doszło do jej przekroczenia o 13,5 t oraz 12 t (przekroczenia o ponad 40 %).

W toku dalszych czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili dodatkowo szereg naruszeń przepisów w tym nierejestrowania za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi oraz niesczytanie danych z tachografu i karty kierowcy. Dodatkowo inspektorzy dokonując oceny stanu technicznego pojazdów w jednym z przypadków stwierdzili nieszczelny układ hamulcowy, uszkodzony bok opony, brak szpilki mocującej koło, wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzone elementy łączące ramę główną z pomocniczą, niesprawne oświetlenie zewnętrzne pojazdu, pęknięte mocowanie burt bocznych, uszkodzone gumy łączników stabilizatora. W związku z powyższym inspektor zatrzymał dowód rejestracyjny pojazdu.

Wyniki kontroli skutkowały orzeczeniem zakazu dalszej jazdy dla obu pojazdów oraz wszczęciem postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorców za naruszenia przepisów. Na kierowców natomiast nałożono mandaty karne za stwierdzone wykroczenia.

4trucks.pl / WITD Olsztyn

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL