FM Logistic automatyzuje procesy logistyczne

FM Logistic automatyzuje procesy logistyczne

FM Logistic, wiodący dostawca usług logistycznych dla przemysłu i firm dystrybucyjnych, nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać nowym wyzwaniom w zarządzaniu łańcuchem dostaw.


W tym celu w ramach Grupy FM utworzony został Dział Automatyzacji, którego zadaniem jest opracowywanie – we współpracy z klientami i firmami partnerskimi – innowacyjnych i optymalizacyjnych rozwiązań o dużej wartości dodanej, wpisujących się w ramy projektu Magazynów Przyszłości.

Uruchomiona w 2010 roku platforma FM Logistic o powierzchni 70 000 m², usytuowana w Fauverney, niedaleko Dijon, jest dedykowana logistyce produktów spożywczych Grupy Unilever, magazynowanych i przewożonych w temperaturze otoczenia. W ramach stałego dążenia do doskonałości operacyjnej w zakresie procesów intralogistycznych, tak podczas pakowania, jak również załadunku i rozładunku, FM Logistic opracował ostatnio – we współpracy z firmą specjalizującą się w integracji zrobotyzowanych linii pakujących – unikalne rozwiązanie, jakim jest moduł rozcinania opakowań zbiorczych. Wśród innych wprowadzonych ostatnio przez firmę rozwiązań optymalizacyjnych wymienić należy depaletyzator kartezjański, scentralizowane gniazdo owijania, zrobotyzowane ramię i platformę przeładunkową Autodock – cechujące się doskonałą ergonomią i produktywnością.

Moduł rozcinania opakowań zbiorczych: kluczowy atut w operacjach copackingu

Otwieranie opakowań zbiorczych występujące podczas operacji copackingu jest zadaniem powtarzalnym, mogącym stanowić źródło dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSD) i skaleczeń. W centrum logistycznym FM Logistic w Fauverney takim operacjom poddawanych jest 1,2 miliona opakowań rocznie. Pomimo iż w Grupie FM istnieją już urządzenia do półautomatycznego otwierania opakowań zbiorczych, Dział Automatyzacji FM Logistic postanowił opracować urządzenie spełniające konkretne praktyczne potrzeby:

 • rozcinanie opakowań na różnych wysokościach – w zależności od ich formatu – bez uszkodzenia ich zawartości, dla ułatwienia ręcznego chwytania produktów;
 • usuwanie i gromadzenie pyłu powstającego podczas rozcinania opakowań;
 • dysponowanie kompaktowym i przewoźnym urządzeniem, z którego można łatwo korzystać na terenie całego magazynu;
 • możliwość równoczesnej obsługi kilku linii pakujących;
 • stworzenie prostego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu człowiek-maszyna.

Spośród specjalistycznych firm, do których FM Logistic zwrócił się w celu wspólnego opracowania tego innowacyjnego rozwiązania, wybór padł na Axys Robotique, eksperta w zakresie integracji zrobotyzowanych linii pakujących, z uwagi na know-how tej firmy w opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących roboty przemysłowe.

W efekcie współpracy obydwu firm powstał moduł łączący w sobie wiele funckjonalności:

 • narzędzie tnące dostosowujące się do grubości i jakości rozcinanego kartonu i wytrzymujące znaczne obciążenia mechaniczne;
 • całkowite wyeliminowanie konieczności otwierania opakowań przez pracowników, dzięki któremu nastąpiła zdecydowana poprawa warunków pracy (znaczący spadek dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i liczby skaleczeń nożem do kartonu);
 • proste programowanie modułu (zmiana formatu opakowania) oraz łatwa i w pełni bezpieczna naprawa urządzenia (np. w razie nieprawidłowego działania), umożliwiające szybkie opanowanie wszystkich funkcji urządzenia;

Platforma przeładunkowa Autodock - sprawdzone rozwiązanie

Wyposażona w pomost z urządzeniem poziomującym oraz odbojniki, platforma przeładunkowa Autodock posiada szereg zalet. Jej zamontowanie nie wymaga wielu przeróbek, a w razie przeprowadzki może być z łatwością przewieziona na nowe miejsce. Ponieważ jest usytuowana na zewnątrz magazynu, ułatwia to jego ogrzewanie i ochronę.

We wrześniu 2015 roku w platformy przeładunkowe Autodock wyposażone zostały rampy centrum FM Logistic w Fauverney, rampy znajdujące się u naszego klienta, w firmie Unilever, wraz z odpowiednim dostosowaniem naczep przewoźnika Transport de l’industriel, w celu:

 • skrócenia czasów załadunku i rozładunku dzięki automatyzacji całego systemu;
 • zwiększenia liczby przejazdów między zakładem produkcyjnym a magazynem;
 • ograniczenia i optymalizacji wykorzystania środków transportu wewnętrznego w obrębie poszczególnych doków.

Od 6 miesięcy między zakładem produkcyjnym a centrum w Fauverney każdego dnia wykonywanych jest od 15 do 18 przejazdów. Dzięki platformie przeładunkowej Autodock, fazy załadunku i rozładunku przebiegają do 6 razy szybciej niż w przypadku standardowych urządzeń.

Moduł rozcinania opakowań zbiorczych, depaletyzator kartezjański, scentralizowane gniazdo owijania palet, zrobotyzowane ramię czy też platforma przeładunkowa Autodock – wszystkie te innowacyjne rozwiązania pozwalają FM Logistic oferować swoim klientom, liderom wśród sieci sklepów wielkopowierzchniowych, przemysłowe podejście do copackingu. FM Logistic ze swoją elastycznością działania łączy mobilność urządzeń z łatwością adaptacji swoich instalacji, dzięki czemu zapewnia swoim klientom idealne wsparcie podczas akcji promocyjnych, od fazy koncepcyjnej po wstawianie towarów na regały sklepowe.

Robot kartezjański: gdy automatyzacja idzie w parze z ergonomią i racjonalizacją

W celu dostosowania się do opakowań jednostkowych wykorzystywanych w sprzedaży detalicznej, większość czynności pakowania wymaga manipulowania mniej lub bardziej ciężkimi kartonami, stanowiącymi źródło czasem poważnych dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Im większe są gabaryty produktów, tym większy jest strumień palet.
Z tego względu platforma FM Logistic we współpracy z lokalnym integratorem systemowym Automat System zaprojektowała dostosowany do swoich potrzeb przemysłowy robot kartezjański sprzężony z układem obsługiwanych przez sterownik przenośników. Zapewnia on automatyczny rozładunek palet przy dowolnej konfiguracji warstw, bez żadnej uprzedniej regulacji, przy równoczesnym systematycznym zasilaniu jednej lub kilku linii pakowania.

Efekt:

 • zmniejszenie wielkości buforów na początku i na końcu linii dzięki łączonemu procesowi odkładania/odbioru;
 • skrócenie czasów oczekiwania na pierwszym stanowisku pakowania dzięki odpowiednio dobranej sekwencji zasilania;
 • skrócenie ruchów wózków widłowych dzięki konfiguracji linii pakowania w kształcie litery „U”;
 • znaczne ograniczenie uciążliwych czynności depaletyzacji/paletyzacji oraz ręcznego przenoszenia ciężkich ładunków.

Docelowo przewiduje się wyposażenie robota w dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne etykietowanie opakowań detalicznych.

4trucks.pl / FM Logistic

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL