Spółka z Grupy Trans Polonia kupuje spółkę z Grupy ORLEN

Spółka z Grupy Trans Polonia kupuje spółkę z Grupy ORLEN

Trans Polonia i PKN ORLEN porozumiały się w sprawie kupna/sprzedaży 100% akcji spółki transportowej z Grupy ORLEN.

Transakcja o wartości ok. 85 mln zł obejmie wszystkie aktywa ORLEN Transport.

Sprzedaż aktywów transportu samochodowego jest zgodna ze strategią PKN ORLEN, która zakłada koncentrowanie się na kluczowych z punktu widzenia Koncernu obszarach działalności: rozwoju segmentu Downstream, Detalu oraz Poszukiwań i Wydobycia. Spółka ORLEN Transport wejdzie z kolei do grupy, która świadczy specjalistyczne usługi w zakresie transportu i logistyki na terenie całej Europy.

- Transport samochodowy jest usługą jaką można dzisiaj kupić na rynku po konkurencyjnych cenach od wielu dostawców i dlatego z perspektywy producenta paliw i chemikaliów nie stanowi ona strategicznie istotnego ogniwa w łańcuchu wartości ani nie daje unikalnych przewag konkurencyjnych. Sprzedaż tych aktywów i przejęcie obsługi transportowej naszych produktów przez wyspecjalizowaną firmę logistyczną zapewni nam wysoką jakość obsługi bez konieczności angażowania czasu naszych menadżerów w jej bezpośredni nadzórpowiedział Marek Podstawa, członek zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN.

Dla Grupy Kapitałowej Trans Polonia nabycie spółki posiadającej długoterminowe umowy na przewóz paliw otwiera możliwość rozwoju na nowym dla niej rynku.

- Zakup ORLEN Transport doskonale odpowiada strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Trans Polonia w sektorze dystrybucji płynnych ładunków w cysternach. Nabycie ORLEN Transport umożliwi Grupie Kapitałowej Trans Polonia rozszerzenie swojej podstawowej działalności związanej z transportem płynnych surowców chemicznych i mas bitumicznych o transport paliw. Znacząca część biznesu nabywanej Spółki bazuje na długoterminowych umowach z Grupą ORLEN, co gwarantuje stabilność przychodów i marż. Ponadto akwizycja otwiera nam możliwość świadczenia usług dla innych podmiotów na rynku paliwowym oraz stwarza unikalne efekty synergii po stronie sprzedaży związane z obsługą nowych obszarów w zakresie logistyki chemii i paliwpodsumowuje Dariusz Cegielski, prezes zarządu Trans Polonia S.A.

Transakcja jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poza determinantami zbycia aktywów i dalszej współpracy strony porozumiały się w kwestii gwarancji pracowniczych, które mogą zapewnić warunki kontynuacji zatrudnienia.

4trucks.pl / ORLEN Transport

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL