Ryczałt za nocleg dla kierowców dozwolony

Ryczałt za nocleg dla kierowców dozwolony

Choć przepisy UE nie przewidują obowiązku płacenia kierowcom za spanie w kabinie, to nie zabraniają też ustanawiania przez państwa regulacji korzystniejszych dla pracowników.


Tak wynika z odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zadane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia pytanie prejudycjalne. Zostało ono sformułowane na kanwie jednej z kilku tysięcy spraw, w których kierowcy występują przeciwko firmom transportowym z roszczeniami o wypłatę zaległych ryczałtów za noclegi w kabinach ciężarówek. Fala takich roszczeń zalała sądy po uchwale Sądu Najwyższego (II PZP 1/14), z której wynikało, że zapewnienie kierowcy miejsca do spania w kabinie ciężarówki nie jest równoznaczne z zapewnieniem bezpłatnego noclegu.

Unia nie zabrania
Rozporządzenie WE nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego zezwala kierowcom na odbieranie dobowych i skróconych tygodniowych odpoczynków w kabinie pojazdu wyposażonego w odpowiednie miejsce do spania. Dlatego w postępowaniu dotyczącym ryczałtów, które toczy się przed wrocławskim sądem, pełnomocnicy pozwanej firmy zwrócili się do sądu o zadanie pytania TSUE, czy art. 8 ust. 8 tego rozporządzenia stoi na przeszkodzie uregulowaniom rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej, które nakazują wypłatę ryczałtu noclegowego nawet wtedy, gdy przewoźnik zapewnił pracownikowi miejsce do spania w kabinie samochodu.

W odpowiedzi TSUE orzekł, że rozporządzenie 561/2006 pozostawia ustawodawcy krajowemu możliwość ustanowienia przepisów bardziej korzystnych dla kierowców. Rozporządzenie nie koliduje więc z przepisami krajowymi, które określają, kiedy i na jakich zasadach kierowcy mogą się domagać zwrotu kosztów noclegów.

4trucks.pl / PSPD Gdynia

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL