Opłata ze rezerwację kolejki na przejściu granicznym na Białorusi

Opłata ze rezerwację kolejki na przejściu granicznym na Białorusi

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Białorusi zamieszczonym w narodowym portalu prawnym opłata za rezerwację w e-systemie będzie pobierana od osób fizycznych i prawnych, będących właścicielami pojazdów, za każdy pojazd.

Wysokość opłaty za rezerwację kolejki na wjazd na przejścia graniczne Republiki Białoruś będzie zależała od rodzaju transportu oraz dnia tygodnia.

Kwota bazowa od 1 stycznia 2016 r. wynosi 210 tys. BYR (równowartość 44,5 PLN wg kursu Narodowego Banku RB z dnia 8 stycznia 2016). Zarejestrować się w kolejce elektronicznej można będzie na stronie internetowej https://belarusborder.by/

Elektroniczna kolejka nie obowiązuje: osób fizycznych, posiadających paszporty dyplomatyczne; szefów i pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych, urzędów konsularnych, a także członków ich rodzin podczas jazdy pojazdami z dyplomatycznymi (konsularnymi) numerami rejestracyjnymi RB; osób fizycznych, okazujących dokumenty o śmierci lub ciężkiej chorobie krewnych osób; osób fizycznych, posiadających przepustki na prawo bezkolejkowego wjazdu na teren przejść granicznych – wydane przez Państwowy Komitet Graniczny, a także wjeżdżających zgodnie z decyzją Przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego lub jego zastępcy; pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, towarów szybkopsujących się lub zwierząt, – w przypadku posiadania dokumentów potwierdzających przewóz w/w towarów lub zwierząt; pojazdów przewożących trumny z ciałami (resztkami) zmarłych.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie także określa terminy wprowadzenia systemu kolejek elektronicznych na drogowych przejściach granicznych.

4trucks.pl / Polska Izba Spedycji i Logistyki

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL