Nowy hub DB Schenker Logistics powstanie w Krakowie

Nowy hub DB Schenker Logistics powstanie w Krakowie

DB Schenker Logistics w Polsce rozwija swoją ofertę na kierunku wschodnim.

Niedawno firma utworzyła nowe połączenie z Białorusią. Pracuje też nad uruchomieniem w Krakowie centralnego hubu na Ukrainę dla przesyłek z całej Europy. Oznacza to, że wszystkie przesyłki drobnicowe w sieci DB Schenker Logistics, kierowane na Ukrainę, będą tam trafiały przez terminal w Krakowie. Więcej na ten temat opowiada Piotr Gola, szef ds. Przewozów Drobnicowych w DB Schenker Logistics.

Na ile istotny dla DB Schenker Logistics jest obecnie kierunek wschodni? 

Połączenia z Europą Wschodnią to ważny element sieci drobnicowej DB Schenker Logistics: aktualnie raz w tygodniu przesyłki klientów trafiają do dwóch miast białoruskich – Brześcia oraz Mińska (w fazie testów jest dodatkowe wyjście przesyłek do Mińska), dwa razy w tygodniu trafiają na Ukrainę, a trzy razy w tygodniu do Rosji, tranzytem przez Finlandię. Dzięki naszej sieci i stałym połączeniom drobnicowym możemy zaoferować Klientom rozwiązania bardziej atrakcyjne cenowo od przewozów całopojazdowych, dopasowane do ich aktualnych potrzeb.

DB Schenker Logistics w Polsce pracuje też nad uruchomieniem w Krakowie centralnego hubu na Ukrainę dla przesyłek z całej Europy. Oznacza to, że wszystkie przesyłki drobnicowe w sieci DB Schenker Logistics, kierowane na Ukrainę, będą tam trafiały przez nasz terminal w Krakowie. Dzięki takiej konsolidacji możemy zaoferować klientom częstsze wyjścia (3 razy w tygodniu w eksporcie, a także raz w tygodniu w imporcie) oraz wsparcie w zakresie procedur celnych. 

Głównym bodźcem do rozwoju na kierunku wschodnim są biznesy naszych klientów odpowiadające na potrzeby ich odbiorców w krajach WNP. Chcemy nie tylko rozwijać połączenia pomiędzy Polską i krajami wschodnimi, ale przede wszystkim dajemy możliwość łączenia całej sieci DB Schenker Logistics w Europie z kierunkami wschodnimi. Dzięki wykorzystaniu tej sieci nasi klienci na Wschodzie mają do dyspozycji przewozy z każdego zakątka Europy przez Polskę.

DB Schenker Logistics w Polsce uruchomił właśnie nowe połączenie z Białorusią. Dlaczego warto inwestować w przewozy drobnicowe na tym kierunku? Polski eksport na Białoruś notuje w tym roku spore spadki (wg danych Ministerstwa Gospodarki, o 31,8 % w I półroczu)?

Dla Białorusi Polska ze względu na bliskie sąsiedztwo jest wciąż jednym ze strategicznych partnerów. Dla przykładu, obrót towarowy pomiędzy Polską i Białorusią w okresie styczeń 2015 - sierpień 2015 wyniósł ponad 1,1 mld euro, podczas gdy obrót między Białorusią i Niemcami (największym w UE eksporterem na Białoruś) to niecałe 1,5 mld euro. 

To pokazuje, że warto rozwijać połączenia na kierunku Polska-Białoruś, w szczególności pomiędzy regionami przygranicznymi. Patrząc z perspektywy historycznej, te regiony mają najbliższe relacje biznesowe, dlatego  też utworzyliśmy dodatkowe połączenie z Polski – bezpośrednio do Brześcia. Dzięki temu możemy zaoferować nie tylko krótsze czasy dostaw oraz niższe koszty, ale także mamy swój wkład w rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z okolic przygranicznych. 

W obecnej sytuacji ekonomicznej przesyłki drobnicowe w przewozach na Białoruś zdecydowanie przeważają nad ładunkami całopojazdowymi. Dlatego zamierzamy rozwijać naszą ofertę – naszym celem jest wprowadzenie codziennych połączeń między tymi krajami. 

Jakie branże, w związku z obowiązującym embargo, dają nadzieję na wzrost liczby przewozów na kierunku wschodnim? 

Z danych Ministerstwa Gospodarki za pierwsze półrocze 2015 r. wynika, że największym powodzeniem wśród zagranicznych odbiorców cieszą się polskie wyroby przemysłu elektromaszynowego  (40,7% polskiego eksportu ogółem) oraz wyroby przemysłu chemicznego (13,6% polskiego wywozu ogółem). Największą dynamikę odnotowano z kolei w eksporcie wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego. Na tych właśnie branżach będziemy się skupiać. 

Piotr Gola, szef ds. Przewozów Drobnicowych w DB Schenker Logistics

4trucks.pl / DB Schenker Logistics

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL