Eksport w branży transportowej w 2015 r.

Piotr Krawiecki

Na wielu europejskich rynkach po latach kryzysu i stagnacji widać symptomy ożywienia gospodarczego.

W 2015 r. pierwszy raz od czasu transformacji gospodarczej wartość polskiego eksportu przekroczyła wartość towarów importowanych do naszego kraju. O tym, jakie ma to przełożenie na polską branżę transportową opowiada Piotr W. Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road:

Po pierwszych trzech kwartałach 2015 r. eksport był o ponad 7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a import zwiększył się tylko o około 3 proc. Z jednej strony fakt ten jest powodem do zadowolenia, jednak z drugiej narastające niezbilansowanie eksportu towarowego z importem, wraz z rosnącą krajową produkcją przemysłu i budownictwa oraz sprzedażą towarów, są dużym wyzwaniem dla branży transportowej w zakresie zapewnienia płynności i ciągłości obsługi transportowej.

Dobra koniunktura gospodarcza znajduje swoje odzwierciedlenie w coraz większym zapotrzebowaniu na środki transportu, w międzynarodowych i krajowych przewozach drogowych. Sytuacja ta przekładała się w mijającym roku na znaczące zmniejszenie dostępności pojazdów na polskim rynku transportowym, zarówno dla towarów eksportowanych z Polski do naszych głównych partnerów handlowych m.in. do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii i Skandynawii, jak i do obsługi rynku krajowego, zwłaszcza po letnim sezonie wakacyjnym i w okresie jesiennego szczytu przewozowego na przełomie października i listopada.

Biorąc pod uwagę stały odpływ polskiego taboru ciężarowego i kierowców do obsługi potoków wewnątrzunijnych wydaje się, że w przyszłym roku polski rynek przewozowy pozostanie nadal „rynkiem przewoźnika”. Stawia to przed operatorami logistycznymi, takimi jak DSV, nie lada wyzwanie w postaci konieczności szukania coraz to nowych rozwiązań dla zbilansowania rosnącego popytu na zakup usług transportowych z podażą środków przewozowych.

DSV Road, ze swojej strony dokłada wszelkich możliwych starań, aby ta sytuacja nie miała wpływu na jakość usług świadczonych i nie doprowadziła do dramatycznego wzrostu kosztów transportu w szczególności na rynkach niezbilansowanych. Jednocześnie według naszych prognoz ceny przewozów pozakontraktowych w roku 2016 na kierunkach eksportowych będą dalej rosnąć, niezależnie od wahań cen oleju napędowego. Według mnie należy szacować wzrost cen na ok. 4-5 proc. zarówno w przewozach międzynarodowych jak i krajowych.

Piotr Krawiecki, DSV Road

4trucks.pl / DSV Road

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL

Wyszukiwarka

Informacje