Bridgestone zwiększa zatrudnienie wśród młodych

Bridgestone zwiększa zatrudnienie wśród młodych

Bridgestone podjął się wsparcia Paktu na Rzecz Młodzieży.

To wspólna inicjatywa środowisk biznesowych oraz Unii Europejskiej, by rozwinąć i zintensyfikować partnerstwo pomiędzy biznesem a edukacją, którego celem jest zwiększanie szans zatrudnienia i integracji młodzieży.

 Zobowiązanie zostało podpisane 17 listopada przez Franco Annunziato, CEO i Prezesa Bridgestone EMEA, podczas Szczytu Przedsiębiorczości 2020, którego jednym ze sponsorów była firma Bridgestone.

Zainicjowany przez CSR Europe i zasponsorowany przez Komisję Europejską Pakt na Rzecz Młodzieży wykorzysta potencjał ludzkiego kapitału młodych Europejczyków, którzy obecnie cierpią z powodu wysokiego wskaźnika bezrobocia. Celem dwuletniego programu jest powstanie w całej Europie 10 000 spółek biznesowo-edukacyjnych, w których zostanie stworzonych co najmniej 100 000 dobrej jakości nowych miejsc praktyk zawodowych, stażu i pracy.

Niecałe dwa miesiące temu Bridgestone rozpoczął proces rekrutacyjny inżynierów do swojego Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego pod Rzymem. W jego wyniku ma zostać zrekrutowanych około 40 inżynierów o zróżnicowanym doświadczeniu – od świeżych absolwentów po doświadczonych ekspertów.

- Podpisanie Paktu na Rzecz Młodzieży to kontynuacja naszego wsparcia dla młodych ludzi poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Będzie ono polegać na zwiększeniu naszych programów staży i praktyk zawodowych, jak również wzmocnieniu relacji z najważniejszymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi - wyjaśnia Isabelle de Cambry, General Manager CSR w Bridgestone EMEA. 

Zaangażowanie Bridgestone we wsparcie zatrudnienia oraz integrację młodzieży oparte jest na korporacyjnej misji – by służyć społeczeństwu produktami najwyższej jakości – która pozostaje niezmienna od czasu powstania firmy w 1931 roku. W obecnym programie, adresowanym do młodzieży, Bridgestone uwzględnił działania w Hiszpanii, których celem jest promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. Program prowadzony jest we współpracy z Uniwersytetem Nebrii w Madrycie oraz lokalnym samorządem władz drogowych. Stawia on studentom wyzwanie, by opracowywali realne rozwiązania dla zrównoważonej mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziś mija już trzeci rok odkąd w ramach programu Bridgestone oferuje studentom edukację i doświadczenie, zwiększając ich szanse na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów.

4trucks.pl / Bridgestone

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL